Nieuws

Utrecht omarmt groene waterstof voor zwaar transport

Kick-off LIFE NEW HYTS 24 juni

Groene waterstof is bezig aan een opmars en ook vanuit Nieuwegein, Utrecht is een ambitieus project opgezet. Op 24 juni was de feestelijke kick-off van LIFE NEW HYTS, een Utrechts en Europees project voor groene waterstof. Groene waterstof heeft een enorme potentie voor de verduurzaming van zwaar vervoer – ook over water – in de nabije toekomst. LIFE NEW HYTS staat voor ReNewable Green Hydrogen for Transport en wordt gefinancierd door het LIFE programma vanuit Brussel.

Wat nodig is, is lef

Zit de doorbraak van waterstof in een impasse? Niet als het aan de initiatiefnemers van LIFE NEW HYTS ligt. Gewoon beginnen en lef, dat is wat er nodig is. Lef uit den Haag, lef uit Europa en lef van de ondernemers, zei ook Jörg Gigler van TKI Urban Energy op de kick-off. In LIFE NEW HYTS werkt KWR samen met de provincie Utrecht, Hysolar, Stamhuis, Van Heezik, Van den Heerik’s Internationaal Transportbedrijf B.V. en Jos Scholman Beheer B.V. Deze combinatie van kennis, kunde, ondernemerschap en bestuurlijke afstemming zet de schouders eronder om de keten van lokale productie, distributie en toepassing op te zetten in Nieuwegein. Een 9MWP zonneveld (goed voor de elektriciteit voor 3.000 huishoudens) levert de groene energie voor de 2,5 Megawatt elektrolyser die in 2023 gebouwd wordt. De geproduceerde waterstof wordt in een leiding naar het openbare tankstation van Jos Scholman getransporteerd. Daar kan op een druk van 350 bar getankt worden voor vrachtwagens en bussen en op 700 bar voor personenwagens. De transporteurs wachten niet af en schaffen vrachtwagens en krachtvoertuigen aan. De eerste kraanwagen op waterstof is een primeur! De waterstofproductie volgt de vraag en stijgt binnen enkele jaren naar 250 ton per jaar. Goed voor het dagelijks gebruik van 750 personenauto’s of 25 bussen.

Vervoersknooppunt in het midden van het land

CO2 verminderen, 160.000 huizen bouwen, overbelasting van het net voorkomen en zorgen voor schonere lucht. Het zijn geen kleine opgaven waar Utrecht voor staat, aldus gedeputeerde Arne Schaddelee. Utrecht is door zijn centrale ligging een vervoersknooppunt. Veel reizigers, veel beroepsvervoer en veel goederen passeren over de weg en over het water de provincie. LIFE NEW HYTS zet met name in op de verduurzaming van zwaar vervoer, waarvoor het opslaan van energie in batterijen nog een grote uitdaging is. Waterstof heeft die beperking niet, waterstof kan getankt worden. Een volle tank waterstof is binnen vijf minuten gerealiseerd. Zware werktuigen en vervoer op groene waterstof laten rijden gaat een bijdrage van formaat leveren aan het reduceren van CO2. In het project LIFE NEW HYTS gaat het om een jaarlijkse besparing van twee miljoen liter diesel. Utrecht kan als provincie met dit project bijdragen aan de realisatie van 10% van de landelijke ambitie van CO2 reductie van het Klimaatakkoord. Een consortium van opleiders in de transportsector, waaronder Innovam, verzorgt de opleidingen voor autotechnici van waterstofvoertuigen.  

Think global, act local

LIFE NEW HYTS is een demonstratieproject en levert de provincie vanuit Nieuwegein waardevolle gegevens op over het gebruik en de kosten van groene waterstof. Het biedt praktische ondersteuning voor de versnelde invoering van groene waterstof in het (zware) transport. Provincie Utrecht breidt Waterstof Utrecht, het waterstofconvenant voor de vervoerssector, uit onder dit project. Inmiddels hebben al meer dan 110 partijen hun handtekening gezet onder dit akkoord. Ook is er een samenwerking met de regio Brugge in België en Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Een groene olievlek die vanuit Nieuwegein Europa ingaat, zo zou je het kunnen zien, aldus Ron Bol van KWR. 

En dat er een wereldwijde markt open komt te liggen voor waterstof, daaraan twijfelt niemand van de aanwezigen. De toepassingsmogelijkheden zijn immens. Vanuit de drie noordelijke provincies steekt ook HyNorth het enthousiasme voor groene waterstof niet onder stoelen of banken. Delen van informatie en data en samenwerken zijn essentiële elementen. Samenwerking tussen publiek en privaat en ook met de ministeries. ‘Schroom niet om hulp in te roepen als jullie internationaal willen’, beloofde Els de Wit, programmacoördinator slimme en duurzame mobiliteit Directoraat Generaal Milieu en Internationale zaken van het ministerie van IenW. Van lokaal en regionaal naar internationaal lijkt de route te zijn voor meer transport op groene waterstof.  

Op 24 juni was de feestelijke kick-off van LIFE NEW HYTS, een Utrechts en Europees project voor groene waterstof.

Op 24 juni was de feestelijke kick-off van LIFE NEW HYTS, een Utrechts en Europees project voor groene waterstof.

delen