Nieuws

Defensie honderdste ondertekenaar ‘Convenant Waterstof en Mobiliteit’

In de provincie Utrecht komen er minimaal 3 defensie-voertuigen op waterstof

Tijdens een werkbezoek aan KWR heeft schout-bij-nacht Peter Knipping namens Defensie het ‘Convenant Waterstof in Mobiliteit provincie Utrecht’ ondertekend. Defensie is daarmee de honderdste ondertekenaar van dit convenant, dat productie en gebruik van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht wil stimuleren. Knipping: ‘Wij koppelen daarmee al ingezette Defensie-initiatieven als duurzame gebiedsontwikkeling en emissieloze voertuigen aan de ambities van gemeentes en de provincie Utrecht. Op termijn gaan we in de provincie Utrecht minimaal 3 voertuigen op waterstof inzetten.’

Het ministerie van Defensie wil bijdragen aan de nationale en regionale duurzaamheidsdoelen in Nederland. Aansluiten bij de ambitie om de mobiliteit te verduurzamen met voer- en vaartuigen op groene waterstof past bovendien uitstekend bij het Defensie-initiatief emissieloze voortuigen. ‘Iedere liter diesel in een aggregaat in een ver missiegebied heeft een veelvoud aan liters gekost om ‘m daar te krijgen. Dat kan anders en waterstof is een oplossing,’ zegt Knipping bij de ondertekening tijdens een werkbezoek aan KWR.

Emissieloze voertuigen

Op termijn wil Defensie minimaal 3 voertuigen op waterstof in de provincie inzetten. Daarbij onderzoekt Defensie de mogelijkheden voor opslag van waterstof op eigen terrein en de plaatsing van een semi-openbaar waterstoftankstation en verkent de mogelijkheden voor gebruik van waterstof in militair materieel. De voertuigen die op waterstof gaan rijden zijn momenteel nog in ontwikkeling: eind 2021 wordt duidelijk wanneer Defensie de voertuigen kan gaan inzetten.

100 deelnemers

Het convenant is een initiatief van de provincie Utrecht, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR zelf. In april tekenden de eerste 85 deelnemers tijdens een (corona-proof) event. Het doel van het convenant is om het gebruik en de productie van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren, waarbij de ondertekenaars ieder vanuit hun eigen rol bijdragen aan deze gezamenlijke ambitie. Aansluitend bij dit convenant gaat KWR-spinoff Hysolar vanaf volgend jaar groene waterstof produceren met een elektrolyser op het KWR-terrein.

Ook tekenen?

Wilt u het convenant mee ondertekenen? Download dan rechtstreeks het complete convenant (Word-document) en het intekenformulier (Word document), of ga naar Waterstofutrecht.eu. Stuur het ingevulde formulier met uw logo (als .png bestand) naar info@waterstofutrecht.eu.

delen