Nieuws

Collectief en slim energiemanagement is in opkomst!

Persbericht

Zo’n 120 ondernemers, netbeheerders en overheden bezochten woensdagmiddag 15 februari de bijeenkomst ‘Tooling voor smart energy hubs’  in Nieuwegein, om kennis te delen over slimmere energiesystemen op bedrijventerreinen. Het event, georganiseerd door TenneT, de Sustainable Scale-up Foundation, KWR en het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven, bracht bedrijven samen met kennis over energiemanagement op bedrijventerreinen en over de inzet van rekentools en software platforms daarbij.

Veel interesse in collectief energiemanagement

Door de hoge energieprijzen en groeiende congestieproblemen is er veel interesse voor collectief energiemanagement. Vooral in gebieden met netcongestie, waar het net ‘op slot’ zit,  kan dat nieuwe aansluitingen voor vraag en aanbod van elektriciteit mogelijk maken.  Er is echter nog weinig ervaring en de kennis is versnipperd. Deze bijeenkomst bracht kennis en ervaringen bij elkaar. Om een energiehuishouding gezamenlijk te regelen, is het zaak dat bedrijven goed weten wie hun buren zijn. Bovendien moet elke partij gedetailleerd inzicht hebben in de eigen energiehuishouding en in potentiëlen voor duurzame opwek, vraagsturing en opslag.

Via presentaties over diverse rekentools en software platforms konden ondernemers en parkmanagers bekijken wat voor hun de beste oplossing kan zijn. Het ging daarbij niet alleen over tools voor het doorrekenen van verdienmodellen voor flexibiliteit in individuele bedrijven, die door TenneT en Enexis gepresenteerd werden. Ook platforms voor de optimalisatie van collectief energiemanagement en de onderlinge handel van capaciteit en energie kwamen aan de orde. Hierover spraken aanbieders Spectral, Energy Pool en Lyv Energy Management Solutions.

Lessons learned en vervolg op 13 april

Tot slot werden in deelsessies de uitdagingen van een aantal bedrijventerreinen besproken, evenals mogelijke oplossingen. Voor de deelnemers werd duidelijk dat de ontwikkelingen veel sneller gaan dan verwacht en dat veel ondernemers al actief zijn. Ook bleek dat er veel meer ongebruikte ruimte op het elektriciteitsnet is dan wordt aangenomen en dat juist slim samenwerken een goede oplossing kan bieden om de huidige congestieproblemen een paar jaar uit te stellen. Wel werd opgemerkt dat de juridische kaders nog verbeterd moeten worden.

Donderdagmiddag 13 april is de volgende bijeenkomst bij de provincie Utrecht. Dan gaan de organisatoren en bedrijven hiermee verder aan de slag.


delen