Nieuws

Vietnamese overheidsorganisatie voor waterbeheer verbindt zich aan SUBSOL en KWR

KWR is trekker van het Europese Horizon 2020-project SUBSOL, gericht op internationale (markt)introductie van zogeheten Subsurface Water Technologies: concepten om grondwater beter te beheren en zo de zoetwatervoorziening in kustgebieden sterk te verbeteren. Beheer van grondwater en zoetwatervoorziening aan de kust staan ook hoog op de agenda van de Vietnamese organisatie NAWAPI, het Nationale Centrum voor Planning van en Onderzoek naar Watervoorraden, dat deel uitmaakt van het Vietnamese Ministerie van Natuurlijke Bronnen en Milieu. De watervoorziening in Vietnam gebruikt veel grondwater, dat ook in die Delta’s steeds schaarser wordt en in kwaliteit achteruit dreigt te gaan.

Letter of Support

Tijdens een werkbezoek van een delegatie van NAWAPI aan Nederland en Duitsland was NAWAPI op 24 februari dan ook een ochtend te gast bij KWR. Vertegenwoordigers van KWR, NAWAPI en de Duitse BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe), die zowel bij NAWAPI als SUBSOL betrokken is, bespraken de mogelijkheden voor Europees-Vietnamese samenwerking en kennisuitwisseling. Om de wederzijdse ondersteuning te bekrachtigen tekenden Dr. Tong Ngoc Thanh, algemeen directeur van NAWAPI, en KWR-directeur Prof. Dr. W. van Vierssen een Letter of Support, zodat NAWAPI nu een Associate Partner van SUBSOL is.

Dr. Tong Ngoc Thanh, algemeen directeur van NAWAPI, en KWR-directeur Prof. Dr. W. van Vierssen tekenen de Letter of Support

Dr. Tong Ngoc Thanh, algemeen directeur van NAWAPI, en KWR-directeur Prof. Dr. W. van Vierssen tekenen de Letter of Support

Rode Rivier en Mekong Delta’s

“De toekomstige samenwerking tussen Vietnam, SUBSOL en andere Europese partners zal zich vooral richten op kennisuitwisseling rond duurzaam grondwaterbeheer en artificial recharge in de delta’s van Vietnam’s Rode Rivier en de Mekong rivier” aldus Dr. Tong Ngoc Thanh van NAWAPI.

De NAWAPI-delegatie bezoekt KWR

De NAWAPI-delegatie bezoekt KWR

delen