Agenda

Agenda

Gebruik van drones.

Bijeenkomst Drones, kansen en risico’s bij de waterbedrijven

Evenement details

Doel van de bijeenkomst is om u te informeren over het huidige gebruik èn toekomstige mogelijkheden voor inzet van RPAS (drones) bij waterbedrijven. Denkt u hierbij aan water-gerelateerde vraagstukken (monitoring, inspectie), inspecties van gebouwen en verkenningen ten behoeve van terrein- en natuurbeheer. Daarnaast is er aandacht voor regelgeving en risico’s bij gebruik van RPAS.