Agenda

Agenda

Webinar Waterbeschikbaarheid en droogte: wat kunnen de drinkwaterbedrijven op lange termijn?

Evenement details

Datum: dinsdag 12 april 2022
Tijd: 13.00-14.00 uur
Online via Teams

Om de door drinkwaterbedrijven, waterschappen en natuurorganisaties gewenste watertransitie te kunnen doorlopen, is kennisbasis nodig bij de drinkwatersector hoe watervraag en -aanbod beter met elkaar in balans te brengen. Uitgangspunt is hierbij dat, in lijn met de aanbevelingen van de beleidstafel droogte, het waterbeheer in het landelijk gebied fundamenteel anders moet. In dit onderzoek willen we vanuit een watersysteemperspectief kennis, methodes en bouwstenen ontwikkelen die nodig zijn om watertransitie uit te voeren, rekening houdend met het hierin verankerde drinkwaterbelang.

Marjolein van Huijgevoort (KWR) presenteert een overzicht van methodes om de waterbronnen, -behoeftes en -stromen in regionale watersystemen in beeld te brengen. Visuele watersysteemoverzichten kunnen een waardevolle rol spelen om grip te krijgen op complexe watersystemen en hierover te communiceren.

Stef Koop (KWR) neemt ons mee in de mogelijkheden om op effectieve wijze waterbesparingsmogelijkheden te realiseren bij huishoudelijke klanten en grote industrieën. Hierbij wordt  gekeken naar verschillende opties zoals, gedragstechniek, juridisch ingrepen, economisch stimuleren en technische toepassingen.

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het Bedrijfstakonderzoek (BTO) van de Nederlandse en Vlaamse Drinkwaterbedrijven. Het wordt georganiseerd vanuit de themagroepen “Bronnen en Omgeving” en “Klant”. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor medewerkers van drinkwaterbedrijven en -laboratoria.

Klik hier om aan te melden.