Agenda

Agenda

Best practices bij het inrichten van DMA’s

Evenement details

Deze workshop wordt door KWR georganiseerd in samenwerking met Dunea, PWN, Waternet, Evides en Vitens, en beoogt het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent DMA’s (District Metered Area), om te komen tot een “Best practices” voor de Nederlandse context. Tijdens deze workshop willen we alle drinkwaterbedrijven een podium bieden om een bondig overzicht te geven over hoe zij DMA’s vorm geven. Twee specifieke voorbeelden van de ervaring rondom DMA’s zullen in meer detail toegelicht worden aan de hand van showcases. Daarna volgt een discussie over het onderwerp.