Watersector

Onafhankelijke validatie belangrijk voor legitimiteit in de markt

Op de vernieuwde website van Ecologisch Water Beheer (EWB) staat een showcase van de Rain Shell: een innovatie die het bedrijf heeft ontwikkeld voor een duurzame zuivering en berging van regenwater. Vijf pilots, uitgevoerd tijdens het TKI-project Circular Rain, prijken in de etalage. “Onze focus ligt op ‘schop in de grond’”, zegt Ger Pannekoek van EWB. “Daarnaast willen we de werking van ons systeem goed onderbouwen, voor het vertrouwen van onze klanten. Dit project draagt daaraan bij.”

Een ondergrondse laag met schelpen, gecombineerd met een mineralenmix. Dat is kort gezegd het systeem waaruit de Rain Shell van EWB bestaat. Regenwater wordt door de open structuur van de schelpenlaag opgevangen en vastgehouden, waarna het mineralenmengsel zorgt voor zuivering van minerale oliën, zware metalen en PAKs. Doel is om het regenwater voor uiteenlopende toepassingen te hergebruiken, al dan niet met nabehandeling.

Vijf pilots

In het TKI-project Circular Rain is de werking van het Rain Shell-systeem in vijf zeer diverse pilots geïnventariseerd, uiteenlopend van bluswater tot sproeiwater van sportvelden en van speelwater tot proceswater voor drankenproductie. Pannekoek: “Er ligt nu een brede analyse van de praktijkprestaties. De zuiverende werking is helder en we weten in welke gevallen nabehandeling nodig is. Die onafhankelijke validatie is belangrijk voor legitimiteit in de markt. Ook hebben we iets nieuws geleerd: onze Rain Shell blijkt in enige mate een microbiologische zuivering te hebben.”

Lees het hele impactverhaal op tkiwatertechnologie.nl 

delen