Agenda

Agenda

WiCE-workshop Watertransitie: watersysteem en waterketen verbonden  

Evenement details

Droogte, overstromingen, klimaatverandering, waterschaarste: nieuwe vraagstukken vragen om nieuwe oplossingen. Binnen de ‘Watertransitie’ werken meerdere partijen hieraan, ook binnen het WiCE-project ‘Samen voor Balans in watervraag en -aanbod’, dat onlangs is afgerond. Verschillende vraagstukken, oplossingsrichtingen en belangen komen samen, waarbij het hydrologische en het ‘menselijke’ watersysteem niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Hoe vergelijk je de vele soorten mogelijke maatregelen, van douchekop tot stuw en van onttrekkingsverbod tot herinrichting? En hoe werken effecten door in verschillende domeinen? In welke soorten landschappen is regenwaterhergebruik bijvoorbeeld zinnig? En wat zijn de voorwaarden om ingrijpende waterbesparingsmaatregelen ook gunstig te laten uitwerken op grondwaterstanden?

Het is zoeken naar (combinaties van) maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan de regionale waterbeschikbaarheid, het liefst zonder dat er ongewenste ‘bijwerkingen’ optreden.

Maar hoe komen we tot deze inzichten? De afgelopen jaren is er binnen het WiCE-project ‘Samen voor Balans in watervraag en -aanbod’ gewerkt aan methoden en modellen om meer inzicht te krijgen in de koppeling tussen het hydrologische en het ‘menselijke’ watersysteem, waarmee het mogelijk is om bovenstaande inzichten te verkrijgen.

De rapporten in dit project zijn opgeleverd vindt u hieronder, waaronder het afsluitende rapport ‘Interventies in het watersysteem’.

Graag nodigen we u uit voor een workshop waar we met deelnemers uit de watersector in gesprek gaan over vraagstukken die de traditionele deelsystemen (grondwater, waterketen, oppervlaktewater) overschrijden. We zullen de bevindingen van de afgelopen jaren presenteren en in gesprek gaan over wat er nodig is om dergelijke vraagstukken aan te pakken. Zo geven we samen richting aan de watertransitie, en de samenwerking en de kennisontwikkeling die daarvoor nodig is.

U kunt zich hier aanmelden

Over WiCE:  WiCE (Water in de Circulaire Economie) is een collectief onderzoeksprogramma dat zich richt op het snijvlak van water, energie, grondstoffen en ruimtelijke ordening. Het doel is om integrale oplossingen te vinden voor de watersector door samenwerking tussen waterbedrijven, Vewin, KWR en andere partners. WiCE richt zich op drie focusgebieden: efficiëntie en hergebruik van water en grondstoffen, en de koppeling tussen water en energie. Het programma streeft naar systeem-, normatieve en transitiekennis om een duurzame samenleving te bevorderen.