KWR Watercycle Research Institute creëert kennis die nodig is om te voorzien in twee belangrijke behoeftes: gezond, veilig drinkwater en een
schoon milieu.

Jaarverslag 2013 

Nieuws

GWRC database met objectieve informatie over waterkwaliteitssensoren en -monitoren

(11-08-2014) Wereldwijd neemt de ontwikkeling en toepassing van sensoren en monitoren voor de waterkwaliteit toe. Om een goede keuze te kunnen maken tussen de internationaal commercieel beschikbare sensoren en monitoren voor waterkwaliteit is objectieve vergelijkende informatie nodig. Met het online GWRC Water Quality Sensors and Monitors Compendium is het mogelijk een beter onderbouwde keuze te maken tussen beschikbare sensoren en monitoren. Voor Nederland is Auke Kronemeijer van KWR contactpersoon, hij kan u van inloggegevens voorzien. Hij vergaart voor GWRC ook feedback over en informatie voor deze steeds groeiende database.

 
Koelen van drinkwater vóór distributie met warmte-koude opslag biedt win-winsituatie

(22-07-2014) Bij binnenkomst in een woninginstallatie mag de temperatuur van het drinkwater volgens het Drinkwaterbesluit niet hoger zijn dan 25°C in verband met de waterkwaliteit. Omdat de bodemtemperatuur de temperatuur aan de tap het sterkst beïnvloedt, brengt klimaatverandering – met de daarbij behorende verhoging van de bodemtemperatuur – risico’s mee voor de drinkwaterkwaliteit. Drie potentiële maatregelen tegen temperatuursverhoging aan de tap zijn onderzocht: spuien, leidingen dieper leggen en het water voor distributie koelen met warmte-koude-opslag (WKO) en getoetst aan de klimaatscenario’s van het KNMI (2006).

 

Actueel

Watercycle GovernanceOns onderzoek naar het multi-level samenspel binnen de watersector. Lees er hier meer over. 

TKI Watertechnologie Altijd actuele informatie over onze TKI Watertechnologie-projecten.overzichtelijk bij elkaar.

Nieuwbouw in beeldHoogste punt behaald: bekijk het nieuwbouwtraject in beeld.

Alles over leidingmaterialenAlle kennis en informatie rond de materialen en inspectietechnieken van waterleidingen, vindt u hier.

GIS-viewer, lees meer over geo-informatie van KWR