Nieuws

KWR benoemt prof. dr. Willy Verstraete tot Honorary Fellow

Sprankelend en toegewijd inspirator en activator voor resource recovery

Prof. dr. Willy Verstraete is op 25 januari benoemd tot Honorary Fellow van KWR. KWR verleent Verstraete dit Honorary Fellowship vanwege zijn grote bijdragen aan het onderzoek naar microbiële processen en een verantwoorde omgang met grondstoffen en milieu. Hij is een onvermoeibaar activator en inspirator op het gebied van resource recovery en ook na zijn emeritaat in 2011 volop actief gebleven,  binnen zijn vakgebied en daarbuiten. Hij stond onder meer aan de wieg van KWR’s researchlijn Resource Recovery. De samenwerking tussen Verstraete en KWR groeit nog steeds, op dit moment ontwikkelen spin-off bedrijf Avecom en Allied Waters een nieuw project, gericht op eiwit voor menselijke consumptie.

Grote verdienste voor KWR

Als gasthoogleraar Resource Recovery bij KWR, sinds 2013, heeft Verstraete mede aan de wieg gestaan van KWR’s researchlijn Resource Recovery. Verstraete is bovendien de geestelijk vader van Power to Protein: biosynthese van eiwitten door micro-organismen die grondstoffen en energie halen uit afvalstromen.  Binnen het BTO-WiCE-programma van KWR is hij een drijvende kracht achter het thema Efficiënt met grondstoffen. Ook was hij nauw betrokken bij de eerste IWA-KWR  Global Award on Resource Recovery, uitgereikt tijdens een IWA Conferentie in Gent in 2015. En last, but not least: samenwerken met Willy Verstraete is een groot plezier dankzij zijn inspirerende ideeën, grote commitment en sprankelende energie.

Microbiologie en hergebruik

Verstraete is geboren in 1946 en sinds 1971 verbonden aan de UGent. In 1979 werd hij daar hoogleraar bij het Center for Microbial Ecology and Technology. Na zijn emeritaat in 2011 was hij onder meer Chairman van het IWA Cluster on Resource Recovery (2013 – 2017) en actief in beoordelingscommissies van diverse (ook Nederlandse) wetenschappelijke programma’s en bij spin-off bedrijven van UGent. Zijn benoeming tot Honorary Fellow is zeker niet bedoeld als afronding van zijn samenwerking met KWR: de banden zullen juist nog intensiever worden dankzij een nieuwe samenwerking rondom eiwitten via spin-off bedrijf Avecom en Allied Waters, gericht op eiwit voor menselijke consumptie.

KWR Honorary Fellowship

KWR heeft zich de afgelopen jaren een internationaal aansprekende en zichtbare positie verworven op het gebied van het toegepaste onderzoek in de waterketen. In dit proces van groei is het commitment, de daadkracht en steun van individuen voor KWR en voor het collectieve waterketengerelateerde onderzoek van doorslaggevend belang gebleken. Deze individuen kunnen bestuurders, toezichthouders of eigenaren uit KWR-kring zijn, maar ook personen uit het bredere nationale en internationale netwerk van KWR. Verstraete is de derde Honorary Fellow die KWR benoemt, Martien den Blanken en Joan Rose gingen hem voor.

KWR directeur Wim van Vierssen benoemt Willy Verstraete tot Honorary Fellow.

 

delen