Nieuws

EIP Water Conference: samen werken aan noodzakelijke innovatie

Innovatie is niet eenvoudig in een gefragmenteerde watersector. Dat was een van de conclusies op het derde jaarcongres van het EIP Water, dat dit keer in Leeuwarden plaatsvond. Maar innovatie is wel nodig om de effecten van klimaatverandering en groeiende steden aan te kunnen. Het European Innovation Partnership (EIP) on Water – dat tot doel heeft innovatie sneller bij eindgebruikers te krijgen – zet dan ook zwaar in op samenwerking. KWR nam als trekker van 2 EIP Action Groups deel aan het EIP-congres.

Hoe groot de waterproblemen nu al zijn, bleek uit de presentatie van Alex Nickson van de Greater London Authority. Het heeft in 2012 maar heel weinig gescheeld of de Olympische Spelen hadden zonder water gezeten. En bij duizenden inwoners van de metropool kunnen de wc-potten overstromen bij zware regenval. Hoe dan innoveren? Innovatie-econome Mariana Mazzucato pleitte voor een sterkere rol van de overheid. Niet alleen bij het risicovolle begin van onderzoek, maar ook bij het ontwikkelen tot een product en de gang naar de markt. Veel Apple-innovaties zijn met overheidssubsidies tot stand gekomen. De touchscreens van de smartphones zijn mede door CIA-financiering ontwikkeld.

Action Groups watermanagement en hergebruik grondstoffen

Investeerder Reinhard Hübner pleitte voor meer samenwerking, met name met lokale partners. Als start-up alleen red je het niet. Samenwerking met dergelijke partijen is precies wat EIP Water met zijn Action Groups beoogt. KWR leidt Action Groups op het gebied van stedelijke watermanagement (City Blueprint) – waarover Stef Koop (KWR) een presentatie hield – en terugwinning en hergebruik van grondstoffen uit de waterketen (ARREAU). De dag voor het congres organiseerde ARREAU een workshop waarin de laatste ontwikkelingen in Europa werden gepresenteerd. Een van de conclusies is dat fosfaatterugwinning en opwerking tot kunstmest op steeds meer plaatsen vorm begint te krijgen.

Side event waterhergebruik

Een ander side event van het EIP-congres was de Water Reuse-bijeenkomst, waaraan Paul Jeffrey (Cranfield University) en Jos Frijns (KWR) namens het Europese onderzoeksproject DEMOWARE deelnamen. In deze bijeenkomst is onder meer gesproken over een Europese richtlijn voor de ondersteuning van waterhergebruik – waarvoor DEMOWARE input geleverd heeft – en over technische innovaties en kansen voor waterhergebruik. Het congres eindigde met de ‘Leeuwarden Declaration’, waarin de rol van water in de circulaire economie een prominente plaats heeft. Ook binnen het onderzoeksprogramma van KWR neemt dit thema een grote rol in.

Lees hier de speech van Eurocommissaris Karmenu Vella, waarin hij de City Blueprints-methodologie als voorbeeld van het goede werk van de EIP Action Groups benoemt.

 Foto: Innovatie-econome Mariana Mazzucato pleit voor een sterkere rol van de overheid.

Foto: Innovatie-econome Mariana Mazzucato pleit voor een sterkere rol van de overheid.

delen