Artikel

Arcadis en KWR zetten eerste stap naar Allied Waters

Arcadis en KWR zijn in 2015 een samenwerking aangegaan op het gebied van duurzame wateroplossingen. Hiertoe tekenden beide partijen in november een ‘Memorandum of Understanding’. De publiek-private samenwerking ‘SALutions’ binnen Allied Waters richt zich op innovatieve, praktische toepassingen voor grondwatermanagement, met als gezamenlijk doel het beschermen, vergroten en duurzaam gebruiken van grondwaterbronnen in kustdelta’s.

Onderzoeksresultaten naar de markt brengen

“We zijn heel blij met deze eerste stap”, aldus Frank Goossensen, directeur Water bij Arcadis. “Samenwerken aan duurzame innovatieve oplossingen op het gebied van drinkwater moet ons als wereldspeler in de markt zetten.” Wim van Vierssen, directeur van KWR: “Voor KWR betekent de samenwerking met Arcadis dat de resultaten van onderzoek en ontwikkeling naar de markt worden gebracht, in een werkmodel dat tot continue innovatie aanzet.”

Over Allied Waters

Allied Waters is een publiek-private samenwerking gericht op innovaties in de waterketen, als drijvende kracht van de circulaire economie. Hiertoe werken kennisinstituten samen met ambitieuze ondernemingen en fungeert de Nederlandse watersector als referentie. Allied Waters getuigt van de ambitie om oplossingen voor grote waterproblemen te bewerkstelligen, zowel in Europa als daarbuiten.

Arcadis en KWR zetten eerste stap naar ALLIED WATERS

delen