Agenda

Agenda

Kick-off meeting Water in de Circulaire Economie: WiCE

Evenement details

Deze kick-off meeting is alleen voor genodigden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met .  

Drinkwaterbedrijven in Nederland en België hebben het initiatief genomen om een onderzoeksprogramma op te zetten gericht op Water in de Circulaire Economie (WiCE). Het betreft hier een meerjarig, waterketenbreed onderzoeksprogramma (2018-2023). De meesten van u zijn hierbij in het voortraject betrokken geweest. Gezamenlijk met partners in en om de waterketen willen we dit verder gaan vormgeven.

Met het WiCE-onderzoeksprogramma willen de drinkwaterbedrijven ook een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven zoals Nederland Circulair in 2050 en de energietransitie. Naast zon en wind zal water in de toekomst een steeds belangrijkere bron en drager worden van energie.

Belangrijke onderzoeksthema’s binnen het WiCE programma zijn:

  • Winning en hergebruik van grondstoffen uit waterstromen;
  • Hergebruik van zoetwater, ketenbrede aanpak van de waterkwaliteit;
  • Energie;
  • Klimaatadaptatie en governance van waarde in de keten.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze middag wordt u nader geïnformeerd over dit initiatief. Daarnaast bespreken wij hoe u betrokken kunt worden bij WiCE, presenteren we de nieuwe WiCE-website en sluiten we af met een netwerkborrel. Dit alles op een interactieve manier.

U kunt hier het programma downloaden.