Nieuws

Theo van den Hoven benoemd tot Honorary Member WssTP

Het bestuur van het Europese waterplatform WssTP heeft Theo van den Hoven, bij KWR Manager International Research Programme, benoemd tot Honorary Member. Van den Hoven is de eerste die deze bijzondere onderscheiding ten deel valt. WssTP-president Tomas Michel reikte de onderscheiding uit tijdens het drukbezochte Awards Dinner van Water Innovation Europe 2017.

WssTP groeit naar 178 leden

Theo van den Hoven was vanaf de oprichting van WssTP in 2007 bestuurslid, waarvan de laatste zes jaar als vice-president. In die periode groeide het platform van 12 naar 178 leden met een brede vertegenwoordiging uit alle geledingen van de Europese watersector. De groeiende samenwerking heeft de slagkracht van de sector vergroot, niet alleen bij het werken aan de grote uitdagingen waar de sector voor staat, maar ook bij het mobiliseren van de daarvoor benodigde middelen uit de Europese Kaderprogramma’s.

Een gezamenlijke passie voor water

Tijdens het Awards Dinner bedankte WssTP-president Thomas Michel Theo van den Hoven voor zijn visie en zijn instrumentele rol in de ontwikkeling van WssTP zoals we dat nu kennen, alsook voor zijn inzet voor de Europese watersector.

Directeur WssTP Durk Krol voegt daar aan toe: “Vanaf de start van WssTP was Theo van den Hoven een van de hoekstenen. In verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen WssTP was Theo dienstbaar aan de Europese watersector. De afgelopen tien jaar representeerde hij de onderzoeksgemeenschap in het bestuur van WssTP en was hij ook vice-president”.

Honorary Member Van den Hoven zelf benadrukte in zijn dankwoord de waarde van samenwerking bij onderzoek en innovatie. “Het is heel inspirerend om met mensen op te trekken vanuit zulke uiteenlopende achtergronden, maar met een gezamenlijk passie voor water. WssTP voelt als een familie.”

KWR-directeur Wim van Vierssen volgt Theo van den Hoven op als bestuurslid namens de onderzsoeksgemeenschap en als vice-president van WssTP. Lees hier de column van Van Vierssen over zijn ambities voor WssTP.

WssTP president Tomas Michel (l) rijkt award voor Honorary Member uit aan Theo van den Hoven (r).

delen