Artikel

European Technology Platform for Water (WssTP) groeit en verstevigt positie

Theo van den Hoven opnieuw gekozen tot vicepresident

De WssTP heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot hét platform voor Europese samenwerking op het gebied van wateronderzoek en -innovatie. In 2015 herkozen de inmiddels 141 leden Theo van den Hoven van KWR als vicepresident.

The new WssTP board. Dirk Van Der Stede (VLAKWA), Tuomas Valtonen (Universiteit Turku), Alfredo Rodriguez (Abengoa), Pascal Dautuille (SUEZ), Thomás Michel (CETaqua/SUEZ), Theo van den Hoven (KWR), Phillipe Bréant (Veolia), Durk Krol (Managing Director WssTP), Marie-Renée de Roubin (Veolia).

The new WssTP board. Dirk Van Der Stede (VLAKWA), Tuomas Valtonen (Universiteit Turku), Alfredo Rodriguez (Abengoa), Pascal Dautuille (SUEZ), Thomás Michel (CETaqua/SUEZ), Theo van den Hoven (KWR), Phillipe Bréant (Veolia), Durk Krol (Managing Director WssTP), Marie-Renée de Roubin (Veolia).

Meer geld uit Brussel voor wateronderzoek

KWR is medeoprichter van de WssTP. De afgelopen twee jaar is het aantal leden van 86 naar 141 gestegen. De meeste leden zijn onderzoeksorganisaties, maar ook mkb, waterbedrijven en industrie sluiten zich steeds meer aan. De laatste jaren heeft de WssTP flink aan de weg getimmerd en een goede positie verworven in Brussel. Water staat hoger op de agenda van de Europese Commissie (EC), waardoor meer geld beschikbaar komt voor wateronderzoek. Een flink aantal door de EC gefinancierde projecten vindt zijn oorsprong in de WssTP.

Water speerpunt op Europese innovatieagenda

Tijdens een besloten sessie met vertegenwoordigers van de sleutelorganisaties uit de Europese watersector in april 2015 liet Eurocommissaris Carlos Moedas voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie weten behalve energie, voedsel en gezondheid ook water als speerpunt op zijn innovatieagenda te zetten. Hij ziet veel toekomst voor innovaties op het grensvlak van de fysieke en digitale wereld. Sensoren en modellen die steden slimmer maken in hun dienstverlening aan de burgers en die burgers beter betrekken bij de vormgeving en het beheer van hun omgeving. Dit moet bijdragen aan de leefbaarheid, minder watervervuiling, efficiënter gebruik van water en energie, en terugwinning en hergebruik van grondstoffen. Dit laatste draagt bij aan de circulaire economie en zal de maakindustrie verleiden terug te keren naar Europa. Moedas riep de watersector op mee te werken aan de invulling van zijn agenda. WssTP pakt, met andere organisaties, deze handschoen op.

Van rechts naar links: Durk Krol (directeur WssTP), Eurocommissaris Moedas en Theo van den Hoven (vice-president WssTP).

Van rechts naar links: Durk Krol (directeur WssTP), Eurocommissaris Moedas en Theo van den Hoven (vice-president WssTP).

delen