Artikel

Afsluitend congres Europees project TRUST

Duurzamere stedelijke waterketens en een circulaire economie

Het Europese project TRUST (Transitions to the Urban Water Services of Tomorrow) presenteerde eind april 2015 in Mülheim (Duitsland) de resultaten van vier jaar Europese samenwerking aan duurzamere stedelijke waterketens. Daarvoor had TRUST in samenwerking met de IWA een driedaags congres georganiseerd, waar bleek welke vruchten de Europese samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, waterbedrijven en steden heeft opgeleverd.

Ontwikkelde instrumenten en methodieken

In de vier jaar waarin TRUST is uitgevoerd, hebben de consortiumleden gezamenlijk instrumenten ontwikkeld om de duurzaamheid van de stedelijke waterketen te meten. Een van deze methoden (de City Blueprint) is inmiddels in meer dan 45 steden wereldwijd toegepast. Ook heeft het consortium een roadmapping-methodiek ontwikkeld om, met betrokkenheid van alle belanghebbenden, de overgang naar meer duurzame en flexibele stedelijke waterdiensten vorm te geven. In TRUST geproduceerde modellen laten zien welke scenario’s en ingrepen de meeste baat hebben voor de burger en het milieu. Een aantal (ook niet-technologische) ingrepen is in het project verder ontwikkeld en getest, onder meer op het vlak van de bronkeuze, het water- en energieverbruik, assetmanagement en stedelijke overstromingen.

Via bedrijven en steden in praktijk gebracht

TRUST is uitgevoerd in de periode van 2011-2015 door een consortium van dertig partners onder leiding van ARC-partner IWW uit Duitsland. KWR was lid van het kernteam. Alle tien aangesloten waterbedrijven en steden (waaronder vanuit Nederland Waternet en Amsterdam/Schiphol) hebben een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling en het testen van de projectuitkomsten. Diverse projectresultaten hebben op deze wijze inmiddels hun weg naar de praktijk gevonden, waaronder de roadmapping-methodiek voor projecten die bijdragen aan de circulaire economie in Amsterdam.

delen