Agenda

Agenda

Grootschalige zoetwatervoorziening in Laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond

COASTAR conferentie – Scheveningen

Evenement details

Een breed consortium van marktpartijen, onderzoeksinstellingen en overheden heeft zich ingezet voor de ontwikkeling en uitwerking van COASTAR, mede gefinancierd door de Topsector Water. COASTAR raakt aan circulariteit, klimaatverandering, waterkwaliteit of zoetwater-beschikbaarheid voor drinkwater, tuinbouw, industrie, natuur en (stedelijk) waterbeheer. De onderzoeksfase, met de focus op de regio Den Haag-Westland-Rotterdam, sluit dit voorjaar af. Op 18 mei willen wij u inspireren en met u een volgende fase inluiden met diverse presentaties en discussies over de resultaten van pilots, beleid, technologie en juridische aspecten.