Artikel

Actuele online database over watergedragen ziekteverwekkers

Internationaal gezelschap te gast bij KWR

Van 12 tot 15 april 2015 was een internationaal gezelschap van 35 wetenschappers die samen werken aan het Global Water Pathogen Project, te gast bij KWR. Tijdens het bezoek werden zeven hoofdstukken van het standaardwerk ‘Sanitation and Disease Health Aspects of Excreta and Wastewater Management’ geactualiseerd. Gertjan Medema van KWR is een van de auteurs en editors.

Kennis online aanvullen en verbeteren

Het initiatief voor dit project is genomen in 2014, toen bleek dat er een toenemende behoefte bestond aan kennis over watergedragen pathogenen. Dr. Joan B. Rose van Michigan State University is een van de initiatiefnemers. “In 1983 verscheen het laatste standaardwerk op het gebied van sanitatie en watergedragen ziekteverwekkers. Zelf heb ik in mijn promotietijd nog bijgedragen aan dat boek. De laatste jaren wordt het weer steeds meer besteld, terwijl veel nieuwe informatie erin nog ontbreekt. De nieuwe mogelijkheden van moleculaire methoden en PCR hebben enorm veel nieuwe kennis opgeleverd, die in dit boek nog niet terug te vinden is. Dat is een groot gemis, want wetenschappelijke kennis over ziekteverwekkers in water en over methoden om ze te verwijderen, is cruciaal om de volksgezondheid over de hele wereld te bevorderen en verbeteren. Alleen met goede kennis zal het lukken om de millenniumdoeleinden voor sanitatie te halen of zelfs maar te benaderen. Daarom zijn we met tientallen deskundigen op dit gebied begonnen om de kennis uit het boek aan te vullen en te verbeteren en vervolgens beschikbaar te stellen via internet, in een open access-systeem. Dat maakt het mogelijk om de informatie effectief te verspreiden en aan te vullen; ook in Afrika gebruikt men overal smartphones.”

Netwerk van 150 auteurs

Tijdens het bezoek aan Nieuwegein werkte het team ‘Indicators and Microbial Source Tracking’ aan aanvulling en verbetering van maar liefst zeven hoofdstukken van het boek. Rose: “Met deze nieuwe manier van werken hebben we inmiddels ongeveer 150 auteurs bij elkaar gebracht. Dat levert een sterk netwerk op, met ervaren auteurs en jonge mensen. Alleen zo kunnen we zorgen dat het Global Water Pathogen Project de komende 10 jaar en langer duurzaam wordt voortgezet en blijft groeien met actuele informatie.” Parallel aan de workshop vond een seminar plaats over de toepassingsmogelijkheden van microbial source tracking voor de watersector. Daar hebben bedrijven, laboratoria, RIVM en Rijkswaterstaat de state-of-science en de huidige toepassingen gehoord en besproken.

Partners en donateurs

Het Global Water Pathogen Project draait deels op vrijwillige inspanning en deels op donaties van instellingen en bedrijven. UNESCO is een partner in het project, net als de Michigan State University en het bedrijf AgroKnow dat de database bouwt. Ook de WHO is betrokken bij het project en Proctor & Gamble is een donateur. Rose: “Wereldwijd bestaat er grote belangstelling voor dit project. Watervoorziening wordt dan ook steeds meer afhankelijk van een bevoorradingsketen die onze hele planeet omspant, zowel wat betreft kennis als wat betreft de benodigde chemicaliën en materialen. Wij willen zorgen dat de bevoorrading met kennis in ieder geval goed geregeld is.”

Het team Indicators and Microbial Source Tracking van het Global Water Pathogen Project te gast bij KWR in Nieuwegein

Het team Indicators and Microbial Source Tracking van het Global Water Pathogen Project te gast bij KWR in Nieuwegein

delen