ir. Hay Koppers

ir. Hay Koppers

  • Expert Upcycling
  • 030-6069722
  • hay.koppers@kwrwater.nl
  • 06-11603752

Door zijn jarenlange werk als adviseur op het vlak van drinkwaterbereiding en reststoffenbeheer, is Hay Koppers volledig vertrouwd met de organisatie van de publieke watersector. Als voormalig bestuurder van een gemeenschappelijk dienstencentrum van de Nederlandse waterbedrijven, is Hay momenteel betrokken bij internationale bedrijfsontwikkeling gericht op de verwaarding van reststoffen afkomstig van drinkwaterprocessen. Hij heeft een lange staat van dienst op het vlak van de verduurzaming van de drinkwatervoorziening en is ook goed bekend met de Europese regelgeving inzake afvalstoffen. Zijn grondige kennis van drinkwaterprocessen stelt hem in staat om, vanuit het perspectief van de circulaire economie, wegen te ontwikkelen gericht op maximalisatie van herbruikbaarheid van (rest)producten en grondstoffen en op minimalisatie van waardevernietiging. Vanuit de gedacht van een Europese Onderzoekruimte, heeft Hay Koppers als (voormalig) gastdocent aan het UNESCO-IHE Institute for Water Education actief bijgedragen aan kennisoverdracht op de internationale Masteropleiding ‘drinkwatervoorziening en afvalbeheer’. Hay is coauteur en redacteur van een Amerikaans-Europese statusrapportage inzake het beheer van drinkwaterreststoffen, is actief in internationaal advieswerk en heeft een uitgebreid West-Europees kennisnetwerk.