Nieuws

KWR, WUR en TU Delft bundelen krachten tegen diarree

KWR, Wageningen University (WUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) bundelden in 2015 hun kennis voor de ontwikkeling van een emissie- en transportmodel op wereldschaal voor ziekteverwekkende micro-organismen. Met het model is het mogelijk om de concentratie ziekteverwekkers, zoals Cryptosporidium, te berekenen in rivieren en meren die gebruikt worden voor drinkwater, gewasbevloeiing en recreatie.

Kindersterfte

Jaarlijks sterven ongeveer 760.000 kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van diarree, waarmee het doodsoorzaak nummer twee onder kinderen is. De meest voorkomende parasiet, Cryptosporidium, verspreidt zich bij gebrek aan goede sanitaire voorzieningen eenvoudig via drinkwater, gewasbevloeiing en zwemwater. Een kleine inname van Cryptosporidium kan voldoende zijn om besmet te raken. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking hebben mogelijk grote invloed op de toename van de parasiet, waardoor de kans op een diarree-uitbraak levensgevaarlijke vormen kan aannemen.

Onderzoeksmodel

KWR-onderzoeker Gertjan Medema heeft in samenwerking met WUR en TU Delft een model ontwikkeld dat kijkt naar de levenscyclus van de parasiet en de invloed van veranderingen in sanitaire voorzieningen, verstedelijking en bevolkingsgroei op de hoeveelheid parasieten in Bangladesh en India.

In deze video wordt het ontwikkelde model uitgelegd.

Inzichten

Het onderzoek richt zich op Bangladesh en India, maar veel andere ontwikkelingslanden hebben soortgelijke problemen. Het model toont dat de toename van parasieten zorgwekkend is, maar het toont ook dat een tijdige aanpak van het probleem, door verbetering van sanitaire voorzieningen en behandeling van afvalwater, in de toekomst veel levens kan redden.

delen