Nieuws

KWR organiseert slotsymposium OperAqua in Nieuwegein

3 jaar Vlaams-Nederlandse samenwerking in toegepast wateronderzoek

Klimaatverandering heeft steeds meer invloed op de beschikbaarheid water, er is meer kennis nodig over nanodeeltjes, en om een meer circulaire economie te realiseren is het nodig reststromen uit de drinkwatersector geschikt te maken voor praktijktoepassingen. Dat zijn enkele conclusies uit het slotsymposium OperAqua, dat op 3 december 2015 bij KWR plaatsvond.

Samenwerkende waterbedrijven

De ruim 50 symposiumdeelnemers van De Watergroep (B), VITO (B), KWR en vertegenwoordigers van de Nederlandse waterbedrijven kregen een overzicht van drie jaar OperAqua, de samenwerkingsovereenkomst tussen De Watergroep, VITO en KWR. Binnen OperAqua werd een onderzoeksprogramma uitgevoerd dat de operationele bedrijfsvoering van waterbedrijven optimaliseerde en knelpunten wegwerkte. Inmiddels is De Watergroep officieel toegetreden tot het collectief onderzoek voor de waterbedrijven. Het symposium gaf een breed beeld van de recente ontwikkelingen op het gebied van het veiligstellen van de waterbeschikbaarheid, analysetechnieken, nanotechnologie en valorisatie van reststromen.

Inspelen op klimaatverandering

Het symposium liet zien dat klimaatverandering in steeds belangrijkere mate de beschikbaarheid van water zal gaan beïnvloeden in Nederland en Vlaanderen, waardoor waterbedrijven mogelijk op zoek moeten naar alternatieven voor de huidige waterbronnen. Een voorbeeld hiervan is het vergroten van bergingscapaciteit in het watersysteem. Tegelijkertijd werd ook geconstateerd dat er kennisontwikkeling nodig is op het gebied van grondwateraanvulling om beter te kunnen inspelen op toekomstige veranderingen. Ook richt de watersector zich op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe analysetechnieken om de aanwezigheid van risicovolle stoffen in de (beschikbare bronnen voor) drinkwater in beeld te kunnen brengen.

Meer kennis nodig over nanodeeltjes

Nanodeeltjes vormen een nieuwe uitdaging voor de drinkwatersector. Ze worden toegepast in veel producten, maar over hun gedrag en de risico’s van de aanwezigheid van nanodeeltjes in water is nog maar weinig bekend. Tijdens het symposium zijn de meest recente onderzoeksresultaten gepresenteerd en is dit gerelateerd aan wet- en regelgeving.

Reststromen geschikt maken voor hergebruik

Om een meer circulaire economie te kunnen realiseren, heeft valorisatie van reststromen uit de drinkwaterproductie een grote vlucht genomen. De uitdaging wordt om de reststromen uit de drinkwatersector geschikt te maken voor praktijktoepassingen. Binnen OperAqua is gewerkt aan de ontwikkeling van producten die voldoen aan de wensen vanuit de markt.

Foto: De deelnemers aan het OperAqua-symposium

Foto: De deelnemers aan het OperAqua-symposium

delen