Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Verkennend onderzoek - Thematische kraamkamer

De intergrale kraamkamer binnen het Verkennend Onderzoek (VO) staat voor verdieping op een specifiek thema om de mogelijkheden en risico’s ervan voor waterbedrijven te bepalen, realisatie van innovatie binnen het Bedrijfstakonderzoek door testen in laboratoriumonderzoek of proefinstallaties, en het testen en bruikbaar maken van kansrijke ontwikkelingen. De thematische component richt zich op het verkennen van vernieuwende onderwerpen binnen de Bedrijfstakonderzoekthema’s.