Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Verkennend onderzoek - Integrale kraamkamer

De intergrale kraamkamer binnen het Verkennend Onderzoek (VO) staat voor verdieping op een specifiek thema om de mogelijkheden en risico’s ervan voor waterbedrijven te bepalen, realisatie van innovatie binnen het BTO door testen in laboratoriumonderzoek of proefinstallaties, en het testen en bruikbaar maken van kansrijke ontwikkelingen. In de integrale component wordt een breed spectrum van trends en ontwikkelingen binnen de sociale, economische, politieke, technologische en demografische dimensie gescand, en vindt verkenning plaats van multidisciplinaire thema’s.