Tijdreeksen

 • EDWARD

  EDWARD

  EDWARD (simulating Extremes in Drinking WAteR Demand) is een datagedreven algoritme dat op basis van bevolkingsstatistieken en klimaatscenario’s...

 • HydroMonitor

  HydroMonitor

  Diverse factoren hebben invloed op de grondwaterstand, zoals neerslag, verdamping, grondwateronttrekkingen en het waterpeil in beken, kanalen en...

 • Oorzaken piekverbruik

  Oorzaken piekverbruik

  Waterbedrijven hebben behoefte aan een watervraagmodel waarmee productielocaties kunnen worden gedimensioneerd. In dit project gaat KWR het bestaande...

 • Menyanthes

  Menyanthes

  Diverse factoren hebben invloed op de grondwaterstand, zoals neerslag, verdamping, grondwateronttrekkingen en het waterpeil in beken, kanalen en...

 • Menyanthes in Oezbekistan

  Menyanthes in Oezbekistan

  Oezbekistan wordt geconfronteerd met problemen die veroorzaakt worden door hoge grondwaterstanden. Het grondwater in Oezbekistan stond altijd al...

 • Gaining control on data quality step-by-step

  Gaining control on data quality step-by-step

  The European Water Framework Directive guidelines on monitoring state that the use of clear and standard methods and...