Artikel

Oud-collega ontvangt artikelprijs van Nederlandse Hydrologische Vereniging

Kees Maasprijs naar naamgever van de prijs

Op 5 februari 2015 hield de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) haar Algemene Ledenvergadering bij KWR. Daarbij werd ook voor de tweede maal sinds 2011 de Kees Maasprijs uitgereikt, en wel aan de naamgever van de prijs zelf. Geohydroloog Kees Maas, die in 2012 na ruim 24 jaar bij KWR met pensioen ging, kreeg de prijs voor zijn artikel ‘Valkuilen in de tijdreeksanalyse: Het geval Terwisscha’ uit 2012.

Drempels wegnemen

Volgens de jury “bleek en blijkt de auteur in staat een complexe materie op eenvoudige en begrijpelijke wijze toe te kunnen lichten en zo eventuele drempels weg te nemen voor hen die minder diep in de materie zitten. Dat laatste waarderen we vanuit de NHV zeer, als aanbieder van podia ter verspreiding van kennis en het voeren van discussies.”

Selectie Kees Maasprijs

De Nederlandse Hydrologische Vereniging reikt eenmaal per drie jaar een prijs uit voor de beste publicatie op hydrologisch en waterhuishoudkundig gebied in het eigen vakblad ‘Stromingen’, de Kees Maasprijs. De prijs is in 2011 ingesteld om vakgenoten te stimuleren in ‘Stromingen’ te publiceren en vernoemd naar NHV-erelid Kees Maas, vanwege zijn grote inzet voor de NHV en zijn gedegen werk in de geohydrologie. Criteria voor het verlenen van de prijs zijn dan ook wetenschappelijk niveau, originaliteit, helderheid en inspirerende werking. De jury baseert de selectie van het winnende artikel op de inbreng van de NHV-leden via een digitale poll.

delen