dr. Bas van der Grift

dr. Bas van der Grift

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069519
  • bas.van.der.grift@kwrwater.nl
  • 06-11277533

Bas van der Grift is senior onderzoeker hydrogeochemie. Hij heeft een degelijke wetenschappelijke achtergrond in water kwaliteit en milieu geochemie. Hij heeft een groot aantal onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd, waarin de relatie tussen waterkwaliteit, bodemkwaliteit, landbouw, drinkwaterwinning en natuurontwikkeling centraal staat. Bijvoorkeur combineert hij veld met model studies om het hydrogeochemische functioneren van een grondwatersysteem te ontrafelen. Hij heeft grote interesses in het gedrag van stoffen tijdens stroming van water over grensvlakken in de ondergrond. Zo is hij bijvoorbeeld gepromoveerd op het effect van ijzerrijke kwel op het transport van fosfaat in oppervlaktewater en is hij projectmanager geweest van een groot onderzoek in Canada naar migratie van methaangas in een regionale aquifer die in contact staat met ondiep gasveld. Met deze achtergrond en onderzoeksinteresse probeert hij bij te dragen aan oplossingen voor vraagstukken die spelen rondom het duurzaam gebruik van water en de ondergrond.