Nieuws

Steeds meer interesse van bedrijfsleven voor waterkwaliteit

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor waterkwaliteit. Ook het bedrijfsleven heeft steeds meer interesse voor waterkwaliteitsvraagstukken. Daar leven vragen als: “Wat betekenen deze berichten voor de kwaliteit van het drinkwater?” en: “Is er in de toekomst nog voldoende kwalitatief goed water beschikbaar?” Tijdens een informatiemiddag over waterkwaliteit voor zakelijke klanten op 29 mei gaven Milou Dingemans (KWR) en Jeroen Castelijns (Brabant Water) antwoord op deze vragen. De middag vond plaats bij het waterproductiebedrijf van Brabant Water in Veghel.

Waterkwaliteit tot aan de bron

Milou Dingemans, toxicoloog van KWR, ging in op de waterkwaliteit van water tot aan de bron. Bij KWR beoordeelt zij de mogelijke gezondheidskundige risico’s van stoffen met relevantie voor de watercyclus. Ze vertelde hoe risico’s van stoffen in water onderzocht worden en welke methoden daarvoor beschikbaar zijn. Aan de hand van een voorbeeld liet ze zien wat er gebeurt met nieuwe stoffen die worden aangetroffen in water, en hoe toxicologische risicobeoordeling wordt toegepast om vast te stellen of aangetroffen concentraties mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de mens. Ook vertelde zij over innovatieve methoden, zoals effectmetingen door middel van biologische testsystemen (bioassays).

Waterkwaliteit vanaf de bron

Vervolgens vertelde Jeroen Castelijns, sectieleider Adviescentrum Waterwinning & Grondstoffen van Brabant Water, over de drinkwaterbronnen van het waterbedrijf. Hij lichtte toe dat het (drink)water in Noord-Brabant uit beschermde bodemlagen komt. Dit water is meestal meer dan 100 tot wel zo’n 1.000 jaar oud. Destijds brachten mensen nog geen chemische stoffen in het milieu. Dat maakt grondwater tot een heel betrouwbare grondstof. Castelijns liet zien hoe voor iedere bron een passend monitoringsprogramma beschikbaar is. Een uitgebreid grondwatermeetnet met periodieke kwaliteitsmetingen in verschillende lagen van de ondergrond vormt een belangrijk onderdeel daarin.

Reacties van klanten

Uit de reacties van de klanten die bij de bijeenkomst aanwezig waren, blijkt hun toenemende interesse voor  waterkwaliteitsvraagstukken.  Zo zei Henk Willems, senior adviseur Bouw & Techniek van het Maasziekenhuis Pantein: “Het is belangrijk om water schoon te houden voor het milieu en in de toekomst. Fijn dat jullie dit zo goed monitoren.” Yvonne de Rooij, Quality Engineer van Borgesius (voorheen Bakkersland), liet weten: “Water is het belangrijkste wat we hebben. Voor onze bakkerij stellen we hoge eisen, want het is het belangrijkste ingrediënt van het deeg. Daarom vond ik het ook zo leuk dat ik in het oude pompgebouw een wandschildering zag met een verwijzing naar brood.” Cas Wilting, coördinator Waterzuivering bij Peka Kroef, reageerde ook op de bijeenkomst: “Voor Peka Kroef is waterkwaliteit belangrijk. Wat ik vanmiddag hoorde over waterzuivering en ontharding in pelletreactoren was erg interessant voor mij.”

delen