Artikel

Start Horizon 2020-project SUBSOL

Internationale praktijkproeven met nieuwe grondwaterbeheerconcepten

Op 9 juli 2015 vond bij KWR in Nieuwegein de officiële start plaats van het Europese project SUBSOL. De afgelopen tien jaar heeft KWR samen met publiek-private partners verschillende concepten ontwikkeld om grondwater beter te beheren en zo de zoetwatervoorziening in kustgebieden sterk te verbeteren. SUBSOL geeft de mogelijkheid deze Subsurface Water Technologies internationaal te introduceren. De Europese Commissie financiert dit project vanuit het Horizon 2020-programma.

Start Horizon 2020-project SUBSOL

Wereldwijde marktverkenningen in kustregio’s

SUBSOL voorziet zowel in voortzetting van lopende demonstraties in Friesland, het Westland en Zuid-Beveland als in nieuwe praktijkproeven in Denemarken, Griekenland en de VS (Florida). In geselecteerde kustregio’s wereldwijd worden marktverkenningen uitgevoerd. Naast KWR participeren in het project de Nederlandse partners Vitens, ARCADIS en B-E de Lier. Verder doen nog elf Europese bedrijven en kennisinstellingen mee.

Bezoek aan Westland

De SUBSOL-partners bezochten op 9 oktober 2015 de reference site in het Westland, waar ondergrondse waterberging wordt toegepast in de glastuinbouw.

Start Horizon 2020-project SUBSOL2

Introductievideo SUBSOL

Bekijk ook de video waarin Bjorn Jensen van GEUS (Denemarken) SUBSOL toelicht:

139682654

Video – 01:58
Subsurface Water Solutions

delen