Agenda

Agenda

Sessie over kennisuitwisseling op conferentie in Wageningen

Evenement details

 • Datum
  16 okt 2018
 • Tijd
  14:15 – 15:45 uur
 • Locatie
 • Prijs
  250 (exclusief BTW)
 • Contactpersoon

Waterschappen werken samen met provincies, drinkwaterbedrijven het Rijk en andere partijen aan de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Deze gezamenlijke aanpak moet helpen om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te behalen. Er is in Nederland veel kennis beschikbaar over waterkwaliteit, maar deze is onvoldoende geïntegreerd en onvoldoende toegankelijk. Om deze kennis optimaal beschikbaar te stellen aan de Delta-aanpak, is KWR samen met Deltares, RIVM en WUR de Kennisimpuls Waterkwaliteit gestart. Tijdens deze sessie op de conferentie Water Science for Impact in Wageningen, zullen we samen met collega’s uit binnen- en buitenland best practices inventariseren voor de integratie van kennis tussen verschillende regio’s, organisaties en sectoren, en voor het organiseren van onderzoek op een dusdanige manier dat het tot impact (valorisatie) zal leiden.