Nieuws

KWR en CWTS bundelen krachten in onderzoek naar maatschappelijke impact

KWR en het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van de Universiteit Leiden gaan samenwerken op het terrein van maatschappelijke impact. KWR detacheert vanaf 1 januari dr. Laurens Hessels parttime bij het CWTS om vorm te geven aan gezamenlijk onderzoek naar de mechanismen achter valorisatie en de methoden en indicatoren om maatschappelijke impact te evalueren. Deze kennis zal de watersector ondersteunen bij de effectieve en efficiënte inzet van beschikbare kennis bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen rond duurzaamheid en klimaat.

Bridging science to practice

Gezien ons motto ‘Bridging science to practice’ is maatschappelijke kennisbenutting van cruciaal belang voor KWR. Praktische implementatie van onderzoeksresultaten staat centraal in ons werk, en daarbij hebben we de ambitie om een meer systematische aanpak te ontwikkelen om de waarde en impact van onze kennis aan te tonen. Valorisatie, het vertalen van kennis naar maatschappelijke waarde is ook van groot belang voor onze klanten, in de watersector en daarbuiten. Gezien de urgentie van de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat, willen waterbedrijven, waterschappen en de industrie de beschikbare kennis op effectieve en efficiënte wijze benutten.

Kennissamenleving

Ook voor CWTS (Universiteit Leiden) is het ontwikkelen van nieuwe benaderingen om de waarde van kennis te beoordelen een belangrijk doel. Zo wil het onderzoeksprogramma van CWTS onder andere inzicht bieden in de onderlinge relatie tussen wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact en in de wisselwerking tussen evaluatiepraktijken en kennisproductie. Het onderwerp valorisatie vormt een integraal element van dit programma, ook vanwege de cruciale rol van de productie en verspreiding van kennis in de kennissamenleving.

Detachering Laurens Hessels

De samenwerking tussen beide instituten zal zich zowel richten op onderzoek naar de mechanismen achter valorisatie als op methoden en indicatoren om maatschappelijke impact te evalueren. Om de samenwerking gestalte te geven detacheert KWR met ingang van 1 januari 2019 Laurens Hessels op parttime basis naar CWTS, voorlopig voor een periode van twee jaar.

 

delen