Agenda

Agenda

KNW-bijeenkomst Beslissings-ondersteunende systemen in de watersector

Evenement details

Kiest u of kiest uw computer? IT-systemen helpen steeds vaker mee om besluiten te nemen in de watersector. Maar – werkt dat? Hoe ver kunnen en willen we hiermee gaan? In deze op-weg-naar-huis pizza-sessie op 19 april gaan we op zoek naar het antwoord.

Kiest u of kiest uw computer?
Operators baseren operationele keuzes in hun dagelijkse bedrijfsvoering op informatie die een systeem hen aanbiedt. Technologen en bestuurders sturen op basis van prestatie-indicatoren die worden ingekleurd door een computer. Werkt dat? En hoe ver kunnen en willen we hiermee gaan, in waterbeheer, waterzuivering en waterproductie?

Techniek, organisatie en draagvlak
Beslissingsondersteunende systemen presenteren informatie over vooraf gedefinieerde prestatie-indicatoren, zodat de gebruiker kan prioriteren en kiezen. We verkennen de succes- en faal-factoren van deze systemen, binnen en buiten de watersector. Daarbij kijken we naar techniek, maar vooral naar organisatie en het creëren van draagvlak. Ook kijken we vooruit en stellen we scenario’s op voor de toekomst.

Drie praktijk pitches
Dat doen we aan de hand van twee praktijk pitches uit de water sector, vanuit de Waterschappen en de Drinkwaterbedrijven. En een derde pitch van buiten de watersector, namelijk over mobiliteit.

Pizza-sessie: Beslissingsondersteunende systemen in de watersector

Wanneer: woensdag 19 april 2017, van 16.00 tot 18.00 uur
Waar: KWR Watercycle Research Institute, Groningenhaven 7 in Nieuwegein
Voor wie: iedereen die werkt met IT
Door wie: KNW Themagroep IT toepassingen in de watersector
Kosten: gratis voor KNW leden; 50 euro voor niet-leden

Klik hier om u aan te melden.