Agenda

Agenda

Het belang van antibioticaresistentie voor de drinkwatersector

BTO-Workshop Antibioticaresistentie

Evenement details

De afgelopen decennia heeft het gebruik van antibiotica voor humaan en veterinair gebruik een grote vlucht genomen. Antibiotica, omzettingsproducten en antibioticaresistente bacteriën (ARB) komen terecht in het milieu en zorgen daar voor ongewenste effecten op de microbiële populatie. Maar wat betekent dat voor de drinkwatervoorziening? Moeten we ons zorgen maken en wat zijn eventuele consequenties?

In deze workshop wordt ingegaan op het belang van antibioticaresistentie voor de drinkwatersector. Aan de hand van een aantal presentaties door experts van verschillende sectoren, zoals uit de medische, veterinaire en afvalwater sector, wordt de problematiek belicht. Aansluitend gaan we graag met in gesprek met de deelnemers.