Nieuws

Zonne-energie voor inwoners Nieuwegein

De energietranisitie van start met elektriciteit, warmte, waterstof en demiwater

In samenwerking met Allied Waters gaf TU Delft hoogleraar Future Energy Systems Ad van Wijk 10 november bij KWR een lezing over ‘Het concept Power to X’. Van Wijk, één dag per week verbonden aan KWR, reikte samen met mede-auteurs Els van der Roest (KWR) en Jos Boere (Allied Waters) het boek ‘Solar Power to the People’ uit aan burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein. Het boek beschrijft hoe Allied Waters en gemeente Nieuwegein een uniek energiesysteem van zonnewarmte en regenwater gaan realiseren. Een concrete lokale oplossing voor een wereldwijd probleem.

Negenhonderd woningen met zonnecellen en regenwateropvang, en een zonnepark van 8,6 megawattpiek (MWp) met regenwateropvang, produceren samen 10 miljoen kilowattuur (kWh) elektriciteit en 60.000 kubieke meter regenwater per jaar. Daarmee kunnen we voldoen aan de gehele vraag naar energie van deze woningen voor zowel verwarming en elektriciteit als mobiliteit. In het project wordt voor het eerst zonne-energie en regen voor de productie van elektriciteit, warmte, waterstof en demiwater gebracht naar mensen in een nieuwbouwwijk. Met andere woorden: Solar Power to the People, energie van de zon naar de mensen. Waar, wanneer en in welke vorm ze die energie maar nodig hebben.

Officiële overhandiging van het boek Solar Power to the People aan burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein (links). Van rechts naar links: Ad van Wijk, Jos Boere en Els van der Roest.

Duurzame watervoorziening

“In wezen”, zegt Van Wijk, “geldt voor de watervoorziening hetzelfde verhaal. Als we natuur en techniek hand in hand laten samenwerken is het mogelijk om op heel veel plaatsen op aarde voldoende water beschikbaar te maken.” Solar Power to the People geeft niet alleen een doordachte visie op de energievraagstukken, maar staat ook voor ‘Doen!’ Er is haast geboden, stelt Van Wijk, met het realiseren van de koppeling tussen duurzame energiebronnen en de vraag naar energie. In zijn visie levert het ‘Solar Power’ project:

  • Efficiënte opslag van duurzame energie in de vorm van warmte en waterstof
  • Regenwater als lokale bron voor een deel van de watervoorziening
  • Elektrische waterstofauto’s, die ‘rijden op zon en regen’

Vele partners

Bij de totstandkoming van het boek zijn meerdere partners betrokken, die tijdens de officiële presentatie ook acte de présence gaven en de ambitie van Solar Power to the People onderstreepten. Aan het woord kwamen Mariëtte Pennarts (gedeputeerde Provincie Utrecht), Peter Snoeren en Johan Gadella (wethouders Gemeente Nieuwegein), Marja Versleijen (directeur Nederland, Pitpoint), Lars van der Meulen (manager corporate responsibility VolkerWessels), Riksta Zwart (voorzitter KWR-onderzoeksprogramma ‘Water in de Circulaire Economie’), Ben de Ru (programmamanager duurzaamheid, Waternet), Gert-Jan Sikking (senior advisor responsible investment, PGGM), Jörg Gigler (programmadirecteur TKI Gas) en Jan Peter van der Hoek (voorzitter Programmaraad TKI Watertechnologie). De nationale energiecommissaris Ruud Koornstra sloot de bijeenkomst af door de duurzaamheidsambitie nog wat verder aan te scherpen: ‘Van fossiel naar schoon in 2030’.

02-zon_wind-australie@4x
Benodigd oppervlak wereldenergieproductie door zon
02-zon_wind-wereld@4x
Benodigd oppervlak wereldenergieproductie door wind.
10-power_people-utrecht@4x
14-salt_cavern@4x
Waterstofopslag in zoutkoepels.
07-2-power_people-stad_dorp@4x
Toekomstige duurzame woonwijk.
20-overzicht-proj_loc@4x
Hier gaat het gebeuren in Nieuwegein.
04-woestijn_vs_dak@4x
01-alg_schema@4x
02-zon_wind-australie@4x
02-zon_wind-wereld@4x
10-power_people-utrecht@4x
14-salt_cavern@4x
07-2-power_people-stad_dorp@4x
20-overzicht-proj_loc@4x
04-woestijn_vs_dak@4x
01-alg_schema@4x
delen