Nieuws

Publiek-private samenwerking neemt toe

Naast ons werk op het publieke terrein worden we steeds actiever in de publiek-private samenwerking (PPS). Ook in 2016 liepen er verschillende TKI Watertechnologieprojecten. Zo keken we naar het effectief verwijderen van geneesmiddelen uit afvalwater. In september 2016 zijn mestkorrels van struviet, ontwikkeld uit afvalwater van vliegtuigen, uitgereden bij de landingsbanen van Schiphol. Samen met waterbedrijven en mkb ontwikkelden we een snelle detectiemethode voor enterococcen in oppervlaktewater en stelden we vuistregels op voor de relatie tussen investeringen en opbrengsten van sensornetwerken in distributienetwerken. Voor de industrie keken we naar het ontharden van het suppletiewater van koelwatersystemen. Een tussentijdse evaluatie van de Rijksoverheid liet zien dat de TKI-regeling een succes is: het bedrijfsleven investeerde meer dan verwacht in onderzoek en de publieke kennisinfrastructuur.

delen