Nieuws

Volgende stap in onderzoek naar groeicondities L. pneumophila

Publicatie in 'Applied and Environmental Microbiology'

KWR heeft een volgende stap gezet in het begrijpen van de condities die de groei van L. pneumophila bevorderen. Deze bacterie is de veroorzaker van Legionellose, een ernstige longontsteking. L. pneumophila wordt bevorderd op leidingmateriaal dat is blootgesteld aan drinkwater zonder een desinfectiemiddel.

In het wetenschappelijke tijdschrift Applied and Environmental Microbiology verschijnt deze maand een artikel geschreven door KWR-pensionada Dick van der Kooij en Harm Veenendaal, Geo Bakker van Vitens, en Ronald Italiaander en Bart Wullings van KWR. In dit artikel worden de resultaten van het onderzoek naar de groeicondities van L. pneumophila beschreven. In het onderzoek is gebruik gemaakt van het door KWR ontwikkelde Boiler Biofilm Monitor (BBM)-systeem. Er is vastgesteld dat een zeer lage  concentratie van biologisch afbreekbare componenten (microgram-per-liter) in water voldoende is om indirect groei van L. pneumophila mogelijk te maken (threshold concentratie van  < 50 pg ATP cm-2 (TCC <1-2×106 cellen cm-2)).

Het artikel is door het tijdschrijft Applied and Environmental Microbiology in de schijnwerpers gezet; er is onder meer een persbericht over gemaakt.

delen