Artikel

Europees project PREPARED bundelt kennis stedelijke klimaatadaptatie

Klimaatbestendige maatregelen voor drink- en afvalwater

Klimaatbestendige maatregelen voor drink- en afvalwater dragen bij aan een duurzame stedelijke watersector. Dat is een van de conclusies uit ‘Climate change, water supply and sanitation: Risk assessment, management, mitigation and reduction’ (IWA 2015). De PREPARED-studie onderbouwt dit met demonstraties in 12 steden. Omdat de ontwikkelde oplossingen ook toepasbaar zijn in andere steden, willen de auteurs de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen in de watersector stimuleren.

Overzicht van maatregelen en strategieën

Klimaatverandering is een grote uitdaging voor de watersector. Vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden is behoefte aan structurele oplossingen om de drinkwater- en afvalwatervoorziening klimaatbestendig te maken. In het Europese onderzoeksproject PREPARED heeft KWR als coördinator samen met vooraanstaande onderzoeksinstituten en stedelijke waterbedrijven methodieken voor risicobeoordeling ontwikkeld en toegepast, en gewerkt aan optimalisatie van het. beheer van stedelijke watersystemen. Er werden klimaatadaptieve maatregelen ontwikkeld en gedemonstreerd, en adaptatieve strategieën afgeleid om breed gedragen afwegingen te kunnen maken.

Aan het boek werkte veel auteurs uit diverse landen mee. Vanuit KWR waren Adriana Hulsmann en Gerard van den Berg als redacteuren verantwoordelijk voor de totstandkoming.

Europees project PREPARED bundelt kennis stedelijke klimaatadaptatie

delen