Blog

AquaSPICE: implementatie van circulair watergebruik in de Europese procesindustrie

Algemene vergadering in Athene, Griekenland, 12-13 mei 2022

Het concept van circulair waterbeheer en het sluiten van de watercyclus heeft de belangstelling van de industrie, als optie voor het verminderen van het milieueffect van industriële activiteiten. Het door de EU gefinancierde H2020 project AquaSPICE is gericht op de implementatie van circulair watergebruik in de Europese procesindustrie. De eerste hybride algemene vergadering werd op 12 en 13 mei 2022 gehouden. Hierbij kwamen 29 partners uit 12 landen bij elkaar om het bewustzijn over efficiënt gebruik van grondstoffen te vergroten, en om compacte oplossingen voor industriële toepassingen te ontwikkelen.

KWR is een partner in het AquaSPICE project consortium. Wij leiden een volledig werkpakket, implementeren meerdere belangrijke taken, en ondersteunen vele andere. Op de eerste dag begon de vergadering met een openingstoespraak door Thomas Wintgens van RWTH Aachen, de coördinator van het project. Die werd gevolgd door meerdere presentaties met een overzicht van de case studies, waarbij de visies en ambities van de afzonderlijke case studies werden uitgelegd en besproken. Het was bijzonder interessant meer te horen over de voortgang die geboekt is bij alle zes case studies, en hoe ze omgaan met de uitdagingen bij de implementatie, vooral gezien de Covid-19 pandemie en tekorten aan materialen. Verder werden de belangrijkste mijlpalen en activiteiten voor de komende maanden besproken.

Algemene vergadering van AquaSPICE in het Athens Center for Entrepreneurship & Innovation in Griekenland

Algemene vergadering van AquaSPICE in het Athens Center for Entrepreneurship & Innovation in Griekenland

Op de tweede dag gaf Johann Poinapen van KWR een presentatie over de geplande activiteiten en belangrijkste resultaten van de taken uitgevoerd als Werkpakket 1: Water Efficiency Enhancement Applications Framework. Hij gaf verdere uitleg over de vele aspecten van industrieel watergebruik, -terugwinning, -behandeling en hergebruik, en de verschillende bronnen van water. Verder besprak hij de mogelijkheden voor hergebruik van behandeld water in meerdere gesloten waterkringlopen, vergroten van synergie en het integreren van de taken en activiteiten van het AquaSPICE project.

Een hoogtepunt was de start van de AquaSPICE Young Professional Group, een netwerkgroep opgezet door Chuan Jiet Teo van KWR. Deze is gericht op jonge specialisten die betrokken zijn bij diverse thema’s op het gebied van water (circulair, proces en digitaal) en ondersteunt circulair gebruik van industriewater op basis van de gedachten en bijdragen van de jongere generaties. Zeventien deelnemers aan het project sloten zich aan bij deze netwerkgroep.

De eerste informele bijeenkomst van de AquaSPICE Young Professionals die ter plaatse aanwezig waren

De eerste informele bijeenkomst van de AquaSPICE Young Professionals die ter plaatse aanwezig waren.

Als projectconsortium kijken we vooruit naar de voortgangsbespreking in augustus, die wordt gehouden op de locatie van één van de case studies, DOW op Industry Park Terneuzen.

delen