Agenda

Agenda

Samen vernieuwend organiseren

Kenniswerkplaats Water

Evenement details

Ontmoet de partijen die vormgeven aan disruptieve innovaties en bouw mee aan een kennisnetwerk op het gebied van water in de circulaire stad.

De systemen van een stad organiseren, dat is governance. Bewoners, wetenschappers, en bestuurders moeten samenwerken om met kennis, besluiten en handelingen de stad gericht te veranderen. Maar soms is de kennis niet bruikbaar en botsen de innovaties met bestaande organisaties en regelgeving. Begin dit jaar heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met KWR, VU, UvA en TU Delft het Kennis-actieprogramma Water opgestart. We doen onderzoek naar decentrale waterketeninitiatieven in de regio Amsterdam, en ontwikkelen een netwerk waarin de relevante partijen kennis uitwisselen en toepassen in beleid of in innovaties.

 

Op 12 april brengen we de partijen uit het netwerk samen om de eerste inzichten uit ons programma te bespreken, aanverwante initiatieven te identificeren en de koers voor de rest van het programma te bespreken. De belangrijkste thema’s voor de eerste Kenniswerkplaats Water zijn:

  • Disruptieve innovaties in de watersector: actuele technieken op verschillende schaalniveaus
  • Kennisnetwerk water in de circulaire stad: een nulmeting
  • Globale opzet van het kennis-actieprogramma 2.0: samen vernieuwend organiseren

Aanmelden

U kan zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst, omdat het maximum aantal is bereikt. Voor vragen kunt contact opnemen met .