Agenda

Agenda

BTO Kennisimpuls Waterkwaliteit – uitkomsten en toepassingen

Evenement details

De afgelopen vier jaar is er binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) gewerkt aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Op 15 juni organiseren we een middag waarin we de uitkomsten uit alle projecten toelichten, met specifieke aandacht voor de betekenis voor de drinkwaterbedrijven.

Het doel van het KIWK-programma is het aanreiken van tools waarmee waterbeheerders de juiste maatregelen kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In de KIWK is in tien projecten gewerkt aan het realiseren van dit doel. Nu het programma wordt afgerond willen we de balans opmaken: wat heeft de KIWK ons gebracht, wat is er gelukt en wat blijft er over om verder op te pakken? En wat betekent dit voor de drinkwatersector?

Toelichting voor drinkwaterbedrijven

Op 15 juni organiseren we een middag waarin we de uitkomsten uit alle projecten toelichten voor de drinkwaterbedrijven. Er is ook ruimte voor discussie en een terugblik op onze ervaringen met het programma. De bijeenkomst is bestemd voor drinkwaterprofessionals betrokken bij de KIWK,  de BTO Themagroepen en BTO CO-leden.  De sessie is ook open voor alle geïnteresseerde drinkwaterprofessionals, dus informeer en betrek collega’s.

Programma (onder voorbehoud)

13:30 – 14:00    Inloop

14:00 – 14:05    Welkom

14:05 – 14:15    Kennisimpuls Waterkwaliteit – Introductie

14:15 – 15:15    Projecten – uitkomsten en toepassingen (deel 1)

  • Goed Grondwater nu: schoon drinkwater straks (15 min)
  • Ketenverkenner: minder emissies (15 min)
  • Gewasbescherming: minder middelen naar het water (15 min)
  • Vragen en Discussie (10 min)

15:10 – 15:25    Pauze

15:25 – 16:40    Projecten – uitkomsten en toepassingen (deel 2)

  • Diergeneesmiddelen: bronnen, routes en risico’s (15 min)
  • Effecten en maatregelen (15 min)
  • Gedragswetenschappen: anders omgaan met water (15 min)
  • Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout? (15 min)
  • Vragen en Discussie (15 min)

16:40 – 17:00    Evaluatie en vervolg

17:00                  Afsluiting

Aanmelden

Bent u aanwezig? Meld u dan aan via deze link.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door:

Joep van den Broeke, Jolijn van Engelenburg, Christie Stuut (KWR), Hanneke Vreugdenhil (Vitens), Sandra Verheijden (Brabant Water), Astrid Fischer (Evides) en Rosa Sjerps (Oasen).