Nieuws

KWR-onderzoeker Gilian Schout wint NHV Hydrologieprijs

Prijswinnende publicatie over onderzoek naar effecten gaslekkage op grondwaterchemie

Op 15 september ontving KWR-onderzoeker Gilian Schout de prestigieuze Hydrologieprijs voor zijn onderzoek naar de effecten van gaslekkage op de grondwaterchemie. De prijswinnende publicatie verscheen in 2018 in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift PNAS en maakt onderdeel uit van het onlangs afgeronde promotieonderzoek van Schout aan de Universiteit Utrecht.

De Hydrologieprijs wordt om de 3 jaar uitgereikt door de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) en is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor jonge hydrologen in Nederland en België. Gilian Schout ontving de prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag, uit handen van prof.dr.ir. Huub Savenije, voorzitter van de jury en hoogleraar hydrologie aan de TU Delft. Schout treedt hiermee in de voetsporen van KWR-collega Ruud Bartholomeus, die de Hydrologieprijs in 2010 won.

Prijswinnende publicatie

De prijswinnende publicatie, getiteld “Impact of an historic underground gas well blowout on the current methane chemistry in a shallow groundwater system”, verscheen in 2018 in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift PNAS. Het maakt onderdeel uit van het onlangs afgeronde promotieonderzoek van Schout aan de Universiteit Utrecht, dat hij uitvoerde in samenwerking met promotoren en co-auteurs van het artikel Jasper Griffioen (UU/TNO), Majid Hassanizadeh (UU) en Niels Hartog (KWR).

Nieuwe inzichten

Het onderzoek toonde aan dat het grondwater boven de blowout-locatie nabij Sleen (Drenthe) 50 jaar na dato nog altijd verzadigd is met methaan uit het diepe aardgasreservoir, en dat een dergelijke gebeurtenis dus langdurig de grondwaterchemie kan beïnvloeden. De resultaten geven daarmee nieuwe inzichten in zowel de effecten van gaslekkage (een hardnekkig probleem bij het boren naar olie- en gas) als hoe dergelijke lekkages effectief zijn op te sporen.

Belang van de diepe ondergrond

“De diepe ondergrond speelt een belangrijke rol bij onze energievoorziening, nu én in de toekomst,” zegt Schout over de impact van zijn onderzoek. “Denk behalve olie- en gaswinning ook aan technologieën als geothermie en CO2-opslag. Dergelijke activiteiten zijn niet zonder risico voor het ondieper gelegen grondwater dat wij voor drinkwaterproductie gebruiken.” Sinds begin dit jaar is Schout werkzaam als onderzoeker geohydrologie bij KWR. “Ik vind het mooi dat ik met mijn promotieonderzoek de link heb kunnen leggen tussen de grondwater- en de olie- en gaswereld, en dat ik op die manier kan bijdragen aan een duurzame water- en energievoorziening. De Hydrologieprijs neem ik dan ook met trots in ontvangst en zie dit als aanmoediging om in mijn werk bij KWR de verbinding tussen diep en ondiep te blijven opzoeken.”

Gilian Schout (midden) met oorkonde Hydrologieprijs. V.l.n.r. Hubert Savenije (TU Delft, juryvoorzitter), Anne van Loon (VU, genomineerde), Inge de Graaf (WUR, genomineerde) en Remko Uilenhout (WUR, voorzitter NHV).

delen