Nieuws

Zuinig omgaan met zoetwater

Verantwoord waterhergebruik is voor velen een actueel thema. Bedrijven, waterschappen en agrariërs zoeken manieren om beschikbare waterbronnen beter te benutten. In 2019 onderzocht KWR onder meer de kansen en risico’s van industrieel en huishoudelijk gezuiverd afvalwater als zoetwaterbronnen. In Europees verband droegen onze onderzoekers bij aan het demonstreren van innovatieve, technologische, bestuurlijke en business-oplossingen die waterhergebruik kunnen realiseren.

Waterhergebruik steeds belangrijker

We kunnen er niet omheen: altijd toegang tot voldoende zoetwater hebben, is niet langer vanzelfsprekend. Dat maakt hergebruik van water steeds belangrijker. Bedrijven, waterschappen en agrariërs zoeken manieren om beschikbare (alternatieve) waterbronnen beter te benutten.

Maar ze kunnen dit niet alleen, en er zijn vragen. Welke technieken zijn voorhanden? En voldoet het hergebruikte water wel aan de juiste kwaliteit? KWR heeft het hele pakket van wat er bij verantwoord waterhergebruik komt kijken onder één dak. “Dat is uniek,” zegt onderzoeker Ruud Bartholomeus. “Onze jarenlange expertise komt in dit thema samen. Omdat waterhergebruik de komende decennia alleen maar belangrijker wordt, kunnen we hierin veel betekenen.”

De verschillende lagen die nodig zijn voor verantwoord hergebruik – watersystemen, zuivering, waterkwaliteit, gezondheid, governance en meer – zitten bij KWR onder één dak

Voorbeelden van onderzoek

In 2019 had KWR verschillende onderzoeken lopen op het gebied van waterhergebruik. Zo werkten we verder aan de vraag welke kansen en risico’s er zijn om gezuiverd afvalwater uit industrie en huishoudens als zoetwaterbron in te zetten.

Verschillende sectoren droegen bij aan mogelijke toekomstscenario’s; van drinkwaterbedrijven tot agrariërs, waterschappen en industrie. Ook zochten we naar manieren om gezuiverd restwater na behandeling als proceswater te kunnen gebruiken.

In het Europese project NextGen, dat KWR coördineert, stond het demonstreren van oplossingen voor waterhergebruik centraal. Naast technologische oplossingen gaat het hierbij ook om de perceptie van waterhergebruik.

Hetzelfde geldt voor het onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE): daarin onderzocht KWR onder meer in welke mate waterhergebruik kan bijdragen aan circulaire watersystemen in duurzame wijken.

Sectoren verbinden

Binnen WiCE organiseerde KWR in 2019 ook de roadshow ‘Zuinig met Zoet’, waarin betrokkenen inspiratie over waterhergebruik konden opdoen. Ruim 70 vertegenwoordigers uit de sectoren drinkwater, afvalwater, overheid, landbouw en industrie deelden kennis en ervaring over hoe zij tot een betere balans tussen vraag en aanbod in zoetwater kunnen komen. “Het werkt veel beter om samen op te trekken, in plaats van ieder voor zich,” aldus Ruud Bartholomeus. “Alleen door sectoren te verbinden kunnen we een verantwoorde benutting, aanvulling en hergebruik van ons zoetwater realiseren.”

Vooruitblik 2020

Voor het nieuwe jaar staan veel nieuwe projecten over waterhergebruik bij KWR op stapel, waaronder de samenwerking met waterschappen om het begrip ‘waterfabrieken’ verder van de grond te tillen. In dit geval wordt water afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties niet snel afgevoerd via het oppervlaktewater, maar vergaand gezuiverd om bijvoorbeeld te kunnen gebruiken voor irrigatie. Bartholomeus: “Vanwege toenemende droogte moeten we toe naar het sluiten van waterkringlopen. Door restwater in het gebied vast te houden en te benutten en minder grondwater te onttrekken, werken we toe naar een robuuster watersysteem.”

delen