Nieuws

Industriële en drinkwateronthardingstechnieken vergeleken

Discussiemiddag Ontharding van Netwerkgroep Industriewater

Op woensdag 27 september was de Netwerkgroep Industriewater te gast bij de productielocatie Veghel van waterbedrijf Brabant Water. Na een netwerkvergadering volgde een discussiemiddag over de ervaringen met (industriële) ontharding, inclusief een bezichtiging van de onthardingsinstallatie op het drinkwaterpompstation. Opvallend is dat drinkwaterbedrijven bijna uitsluitend pelletreactoren inzetten voor ontharding, terwijl in de industrie al veel langer wordt onthard en daarom vaak wordt gekozen voor klassieke technologieën. Drinkwaterbedrijven zetten hoog in op minimaal waterverlies en een zo compact mogelijke stroom reststoffen, de sterke punten van pelletontharding.

Koude-kalk-ontharding bij Tata Steel

Bij Tata Steel wordt koude-kalk- ontharding of ‘cold lime softening’ ingezet als eerste stap bij de demiwaterproductie. Twee acceleratoren of ‘upflow clarifiers’  verwijderen een groot deel van het calcium en ontlasten daarmee de nageschakelde anion- en kationwisselaars in de rest van het demiwaterproductieproces (zandfiltratie, ionenwisseling en een polishing mengbed). De grootste uitdaging voor Tata Steel is de afzet van het gevormde slib.

Ionenwisseling bij Evides Industriewater

Evides Industriewater (EIW) gebruikt ionenwisseling als onthardingstechniek. Ionenwisseling vormt het hart van zowel de bestaande demiwaterplant Botlek als de nieuwe demiwaterplant op de Maasvlakte, die binnenkort start. Na de ionenwisseling volgt omgekeerde osmose en polishing met een mengbed. Het influent van de ionenwisseling is oppervlaktewater dat is voorbehandeld met een gecombineerde flotatie- en filtratiestap. Bij het ontwerp van de ionenwisseling is het belangrijk rekening te houden met onopgeloste bestanddelen in het aanvoerwater die drukvaltoename over het harsbed kunnen veroorzaken. Lange cyclustijden kunnen leiden tot biofouling en verklevingen.

Pelletreactoren bij Brabant Water

Drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft het Deltaplan Ontharding zo goed als afgerond en daarmee het gebruikerscomfort in de hele provincie verbeterd. De inrichting van de ontharding op productielocatie Veghel vormde daarbij de blauwdruk voor de ontharding op andere locaties. Tijdens de excursie konden de deelnemers een blik werpen in één van de pelletreactoren die voor onderhoud uit bedrijf was. Ook waren het fijne entmateriaal en de pellets te zien en te voelen. De pellets gaan via AquaMinerals naar bijvoorbeeld de tapijtindustrie en de glasindustrie. Brabant Water wil het proces verder optimaliseren door entzand te vervangen door fijn calciet en dat calciet in de toekomst mogelijk van eigen kalkkorrels te malen. Dan ontstaat een mooie uniforme calcietkorrel, die nog beter kan worden afgezet als hoogwaardige reststroom.

Netwerkgroep Industriewater

De Netwerkgroep Industriewater is een activiteit van KWR, gebaseerd op kenniscoproductie tussen industrie en watersector. De Netwerkgroep bestaat vooral uit bedrijven in de (petro)chemische sector, de voedingsmiddelensector en waterbedrijven in de industriële markt.

Rondleiding langs de bovenzijde van de pelletreactoren op productielocatie Veghel.

 

delen