Nieuws

Nature4Life: Nationale kennisagenda voor onderzoek naar biodiversiteit, ecologie en evolutie

Staatssecretaris Sander Dekker ontvangt eerste exemplaar Nationale Kennisagenda

Staatssecretaris Sander Dekker kreeg op 1 februari het eerste exemplaar overhandigd van de nationale ‘Kennisagenda Biodiversiteit Nature4Life’. Initiatiefnemer van de kennisagenda is Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. KWR speelde een rol bij de totstandkoming van de agenda door het thema ‘Biodiversiteit als thermometer voor het leefmilieu’ in te brengen.

De Nature4Life-kennisagenda wil het onderzoek benoemen dat kan bijdragen aan antwoorden op grote maatschappelijke vragen rond voedsel, water, economie, klimaat en leefbaarheid, gezondheid en welzijn. De agenda bevat drie overkoepelende, integrerende wetenschappelijke thema’s en een hoofdstuk met randvoorwaarden om de agenda te verwezenlijken. De basis voor deze kennisagenda werd een half jaar geleden gelegd tijdens een door Naturalis georganiseerde bijeenkomst van vertegenwoordigers van universiteiten en kennisinstellingen, actief op het terrein van biodiversiteitsonderzoek.

Staatssecretaris Sander Dekker bewondert Trix in Naturalis.

Staatssecretaris Sander Dekker bewondert Trix in Naturalis.

Een van de drie geprioriteerde wetenschappelijke thema’s is het thema ‘Biodiversiteit als thermometer voor het leefmilieu’, ingebracht door senior onderzoeker Michiel Hootsmans van KWR. Dit thema sluit goed aan bij de diverse TKI-projecten van KWR rond aquatische biodiversiteit, zoals het project ‘Monitoring van vismigratie met eDNA‘. KWR heeft op dit terrein sinds 2015 ook een samenwerkingsovereenkomst met Naturalis.

delen