Nieuws

Vispopulaties, vistrek en waterkwaliteit monitoren via environmental DNA

Dit voorjaar start onderzoek naar een innovatieve manier om via ‘vis-DNA’ in het water te monitoren hoeveel en welke soorten vis zich in beken en rivieren bevinden. Op verschillende testlocaties bij de waterschappen Roer & OvermaasAa en Maas en Brabantse Delta worden watermonsters genomen waaruit environmental DNA (eDNA) wordt geïsoleerd en geïdentificeerd. Dit eDNA is onder meer afkomstig van slijm en feces van vissen.

Doel van het onderzoek is om een snelle, kwalitatieve en kwantitatieve methode te ontwikkelen om de verspreiding en migratie van vispopulaties te meten, waarmee bijvoorbeeld waterschappen de effectiviteit van vispassages kunnen monitoren en beoordelen. Monitoren van vispopulaties door middel van bevissingen is vaak een tamelijk tijdrovende en kostbare bezigheid. Met de informatie die eDNA uit watermonsters kan opleveren, willen de onderzoekers een betrouwbare en kosteneffectieve methode opzetten om de verspreiding vast te stellen van vispopulaties in een stroomgebied. Een methode die bovendien visvriendelijker is: vangen en terugzetten wordt overbodig. Monitoren van vispopulaties en vismigratie is een noodzakelijke methode om de kwaliteit van oppervlaktewateren in kaart te brengen.

Betrouwbaar, kosteneffectief en visvriendelijk

Het onderzoek wordt medegefinancierd vanuit TKI Watertechnologie en bouwt voort op eerdere TKI-projecten, zoals Ecologische monitoring en environmental DNA. Naast KWR en de drie bovengenoemde waterschappen zijn ook onderzoeksbureau Witteveen+Bos, Milieuadviesbureau ATKB en de firma Baseclear partners in het project. KWR staat aan de lat als projecttrekker. Samen ontwikkelen en optimaliseren zij de methodes voor monstername en eDNA-bepaling en vergelijken zij de uit eDNA verkregen informatie met informatie over vispopulaties die voortkomt uit de traditionele methode van ‘vangen, wegen, tellen en terugzetten’. Het resultaat van dit onderzoek, dat tot 2018 loopt, zal bijdragen aan een betrouwbare, kosteneffectieve en visvriendelijke monitoring van vispopulaties, vismigratie en waterkwaliteit.

Vispopulaties, vistrek en waterkwaliteit monitoren via environmental DNA

delen