Nieuws

Jaarbeeld 2018: ‘De weg die voor ons ligt’

Op onze website vindt u ons Jaarbeeld 2018. Met recente feiten en cijfers, een overzicht van het belangrijkste nieuws van 2018 en natuurlijk alle experts die daarbij betrokken waren. Onze principal scientists nemen u mee in een aantal belangrijke onderzoeksonderwerpen, waaronder hydroinformatica. U leest dat KWR groeit, niet alleen in aantal medewerkers, maar ook in aantal nationaliteiten. En dat onze wetenschappelijke kwaliteit en valorisatie onder de loep zijn genomen.

In zijn voorwoord zegt KWR-directeur Dragan Savic over de peerreviewcommissie: “Zij lieten zich positief uit over de verbreding van onze focus van drinkwater naar de watercyclus in stedelijk gebied, en kwamen tot de slotsom dat KWR uniek in zijn soort is en een hoog wetenschappelijk niveau heeft. Deze erkenning doet ons plezier, én brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Ons begrip van de watercyclus in stedelijk gebied in ruimte en tijd moeten we niet alleen handhaven, maar ook verder ontwikkelen. Nu de gevolgen van klimaatverandering door en over de hele wereld worden gevoeld, is het belang hiervan alleen maar groter.”

Het collectief onderzoek voor waterbedrijven, het Bedrijfstakonderzoek, speelt hierin een belangrijke rol, volgens Savic. “Het huidige gezamenlijke onderzoeksprogramma belooft een van de interessantste tot op heden te worden. Hierin bekijken we de verschuiving naar een circulaire economie binnen de watersector. Dat gaat ook over manieren om de digitale transformatie binnen de watersector tot stand te brengen. Kennis en tools op het gebied van hydroinformatica zijn daarbij belangrijk.”

Ook terugkijken op ons jaar? Bekijk ons Jaarbeeld 2018!

delen