Nieuws

Jaarbeeld 2017: ‘Op herhaling.’

Op onze website vindt u ons Jaarbeeld 2017. Met recente feiten en cijfers, een overzicht van het belangrijkste nieuws van 2017 en natuurlijk alle experts die daarbij betrokken waren. Zo leest u dat we het collectieve Nederlands/Vlaamse onderzoeksprogramma voortzetten. Dat de 5 Watershare-communities nu in bedrijf zijn en dat we in Allied Waters samen met het bedrijfsleven kijken naar een groot scala aan innovatieve oplossingen, van zonne-energie tot opslag in de bodem.

In zijn voorwoord spreekt KWR-directeur Wim van Vierssen over het opnieuw definiëren van het belang van onderzoek. “Internationaal zijn we het erover eens dat de betrouwbaarheid van onderzoek in belangrijke mate gaat over de kwaliteit en controleerbaarheid van de verschillende stappen die onderzoekers zetten tijdens het voorbereiden, uitvoeren, analyseren en rapporteren van onderzoek. Het borgen van die kwaliteiten vraagt een investering. (…) Ik zou willen stellen dat niet alleen onderzoek herhaald moet worden, maar dat de samenleving ook op herhaling moet bij het definiëren van het belang van onderzoek. Alleen zo kunnen we voorkomen dat we terugvallen op een non-evidence based samenleving waarin het recht op rede op de achtergrond raakt.”

KWR heeft wat dat betreft een mooi jaar achter de rug, volgens Van Vierssen. “Betrouwbare, controleerbare kennis komt tot stand in openheid, een kritische houding en vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met het vernieuwen van onze langjarige samenwerkingsovereenkomst met de Nederlands-Vlaamse bedrijfstak werd duidelijk met wie we als kennisonderneming op structurele basis de uitdagingen aangaan. Samen staan we voor hoogwaardig, betrouwbaar en maatschappelijk gedreven onderzoek binnen de thema’s drinkwater en water in de circulaire economie.”

Ook terugkijken op ons jaar? Bekijk ons Jaarbeeld 2017!

delen