Nieuws

Jaarbeeld 2016: ‘Niet zonder rede.’

Op onze website vindt u ons Jaarbeeld 2016. Met alle feiten en cijfers, een overzicht van het belangrijkste nieuws van 2016 en natuurlijk alle experts die daarbij betrokken waren. Zo leest u dat we een nieuwe buitenlandse aandeelhouder hebben. Dat het Watershare-netwerk blijft groeien, en dat we ons in Allied Waters samen met het bedrijfsleven buigen over grootschalige inzet van ondergrondse oplossingen voor robuuste zoetwatervoorziening in Laag-Nederland.

KWR-directeur Wim van Vierssen:  “De wetenschap is – zeker in tijden van grote onzekerheid – bij uitstek toegerust om feit van fictie te onderscheiden en de politiek en de samenleving als geheel te ondersteunen bij het oplossen van complexe problematiek. Op de schaal waarop een aantal bijzonder complexe problemen zich inmiddels voordoet, kan de wereld niet zonder de inzet en denkkracht van de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Stevige wetenschappelijke fundamenten zijn van cruciaal belang, naast een wederzijdse verbondenheid van de wetenschap met de samenleving. Dat vraagt van beide kanten om betrokkenheid, de wil tot samenwerking en inzet. In 2016 hebben we ons als KWR dan ook verder verankerd in de samenleving.”

Bekijk hoe we dat deden in ons Jaarbeeld 2016.

delen