Artikel

Europees project TAPES afgesloten in Brussel

Meer kennis over mogelijk bedreigende (nieuwe) stoffen

Ruim vijftig deelnemers waren 24 september 2015 aanwezig in het gebouw van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) in Brussel bij de afsluitende conferentie van het Interreg-programma Transnational Action Program on Emerging Substances (TAPES). De afgelopen vier jaar heeft het project zich beziggehouden met bundelen en uitbreiden van kennis over emerging substances: (nieuwe) stoffen die een bedreiging kunnen vormen voor milieu, gezondheid en waterkwaliteit.

Beslissingsmodel aanpak nieuwe stoffen

TAPES startte in 2012 en werd voor de helft door Interreg en de helft door de onderzoekspartners zelf gefinancierd. Een van de opbrengsten van TAPES is dat het project met onderzoek en uitwisseling van kennis heeft kunnen bijdragen aan beleidskeuzes in Brussel. Daarnaast is de internationale kennis over nieuwe stoffen uitgebreid en wordt deze informatie gekoppeld aan een ‘beslissingsmodel’. Zodra een waterbedrijf te maken krijgt met een nieuwe stof, kan via dit model essentiële informatie en een plan van aanpak worden verkregen.

Diverse invalshoeken

De conferentie startte met een korte toelichting op het project en de bereikte resultaten, maar ging al snel over op een belichting van emerging substances vanuit verschillende invalshoeken. Diverse spelers uit de waterketen, zoals de Europese Commissie als regelgever en het Europese onderzoekscentrum DG JRC, maar ook vanuit de watersector, zoals RIWA, AquaPublica en EurEau, belichtten het onderwerp vanuit eigen perspectief. Daarnaast leverden de farmaceutische industrie en de stichting Huize Aarde voor duurzame ontwikkeling bijdragen. Alle aanwezigen waren overtuigd van de noodzaak om gezamenlijk op te trekken en oplossingen te vinden onder het mom van: ‘Don’t be part of the problem, be part of the solution’.

Links: De discussies waren vooral gericht op het gezamenlijk vinden van oplossingen. Rechts: het glossy magazine TAPES is ook te downloaden via de website.

Links: De discussies waren vooral gericht op het gezamenlijk vinden van oplossingen. Rechts: het glossy magazine TAPES is ook te downloaden via de website.

delen