Agenda

Agenda

Wat zit er in voor de drinkwatersector?

Terugkoppeling resultaten TKI-project Systeemontwerp Power-to-X 30 januari 2020

Evenement details

Eind van dit jaar wordt het project “Systeemontwerp Power-to-X (SPX)” afgerond en gerapporteerd. Dit project is uitgevoerd met subsidie vanuit TKI-Urban Energy en een bijdrage vanuit het waterketenbrede onderzoeksprogramma van de drinkwaterbedrijven “WiCE”. In het project worden de sectoren elektriciteit, mobiliteit, warmte en water aan elkaar gekoppeld in één integraal systeem. Het doel is om zowel meer kennis op te doen over de verschillende aspecten van het systeem, als toe te werken naar demonstratie van het project in Nieuwegein

Programma

10.00-10.15 uur
Inloop en welkom

10.15-10.45 uur
Terugkoppeling SPX project en belangrijkste resultaten (Els van der Roest, KWR)

10.45-11.05 uur
Presentatie casus PWN – drijvende zonnepanelen (Donald Mollee, PWN)

11.05-11.15 uur
Pauze

11.15-11.35 uur
Presentatie casus WMD – een off-grid pompstation? (Derk Rouwhorst/Brendo Meulman, WMD)

11.35 – 12.15 uur
‘Energietransitie en de drinkwatersector’ – door Jonne Klaver (PWN)

12.15-13.00 uur
Lunch

13.00-15.00 uur
Interactieve sessie rondom de vraag ‘Welke rol kun en wil je als drinkwaterbedrijf spelen in de energietransitie?’